Monuments of History – a form of protection, a form of promotion, a form of management?


Abstract

The Monuments of History is a collection of over 100 most valuable monuments in Poland. At the same time, the Monuments of History are one of the 5 forms of protection of monuments, specified in Polish legislation. These circumstances make it necessary to assess the functioning of this form of the monuments protection.

Many elements in the concept of the Monuments of History, the procedure of their nomination and the substantive assessment are taken over from the UNESCO World Heritage System. Therefore, this system may be a point of reference for the evaluation of the functioning of the Monuments of History. At the same time, on the basis of this comparison, it is possible to indicate directions for improving the functioning of the Monuments of History.

The paper discusses fundamental aspects of the functioning of the Monuments of History – including the place and role of the Monuments of History in the Polish system of the monuments protection, the procedure of nomination, the procedure of evaluation, the relationship of the Monuments of History with the assets of the UNESCO World Heritage.


Keywords

Monument of History; management; protection; heritage

Czuba M., Pomniki historii. Stan prawny i zasady ochrony, [w:] B. Szmygin (red.), Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce, Lublin-Warszawa 2011, s. 159-163

Fortuna-Marek A., Siwek A., Szmygin B., Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV - metoda i przykłady zastosowania, Lublin 2017

Frączak K., Skuteczność ochrony pomników historii w prawie polskim, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk, 2014, s. 260-270

Guidance on Heritage Impact Assessment for Cultural World Heritage Properties, ICOMOS, Paris 2011

Kępczyńska-Walczak A., Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w społeczeństwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014

Konopka M., Pomniki historii – nie wykorzystana szansa, „Ochrona Zabytków”, nr 4, 1999,s. 414-417

Konopka M., Pomniki Historii – założenia i realizacje, [w:] Vademecum Konserwatora zabytków, Biuletyn PKN ICOMOS, Warszawa 1997-1999, ss.117-120

Pomniki Historii. Najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2011

Szmygin B. (red.), Wyjątkowa uniwersalna wartość a monitoring dóbr światowego dziedzictwa, Warszawa 2011

Wijesuriya G., Thompson J., Young Ch., Managing Cultural World Heritage, UNESCO/ICCROM/ICOMOS/IUCN, Paris 2013

Pomników Historii, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa 2018


Published : 2019-02-27


Szmygin, B. (2019). Monuments of History – a form of protection, a form of promotion, a form of management?. Protection of Cultural Heritage, (7), 207-218. https://doi.org/10.35784/odk.731

Boguslaw Szmygin  szmygin@poczta.onet.pl
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.