Submissions

Login or Register to make a submission.


As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.


             Opłata za artykuł w TECE

Płatności za usługi redakcyjno-poligraficzne czasopisma TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych proszę dokonywać na konto bankowe:
INFO STUDIO Agencja Reklamowo-Wydawnicza s.c.
ul. Roztocze 5/5, 20-722 Lublin

Wysokoœć opłaty: 500 PLN za artykuł 
IBAN: PL50 1020 5558 1111 1075 3090 0023
Z tytułem płatności "Publikacja artykułu w Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN" oraz imię i nazwisko autora.Warunki zamieszczenia artyku w TECE

Uprzejmie informujemy, że kompletujemy kolejny tom czasopisma "TEKA Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału PAN w Lublinie", pod redakcją prof. Elżbiety Przesmyckiej, przewodniczącej Komisji. TEKA znajduje się w wykazie czasopism sporządzonym dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych i jest oceniona na 20 punktów.
Termin przesyłania artykułów upływa z dniem 30 września br., a po tej dacie prace będą kwalifikowane do kolejnego tomu. 

Warunki przyjmowania prac:

1. Rejestracja Autora w serwisie ph.pollub.pl oraz wysłanie tekstu poprzez platformę wydawniczą  ph.pollub.pl/index.php/teka

Szczegółowa instrukcja dla autorów TEKI pełny artykuł (full article) - plik PDF

2. Przeniesienie praw autorskich na wydawcę. Przeniesienie następuje po podpisaniu umowy którą należy odesłać na adres redakcji Czasopisma. 

Do pobrania umowy o przeniesienie praw autorskich:
- wersja umowy w jęz. polskim:
umowa - 1 przenoszący - plik PDF
umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF

- wersja umowy w jęz. angielskim:
umowa - 1 przenoszący - plik PDF

umowa - 1 i więcej przenoszących - plik PDF