About the Journal

Czasopismo Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych wydawane jest od 2005 roku. Czasopismo to odgrywa ważną rolę przy współpracy polskich oraz zagranicznych naukowców, i jest niezwykle istotne dla regionalnego, krajowego i międzynarodowego architektonicznego środowiska naukowego.

W Tece przedstawiane są wyniki badań z różnych ośrodków naukowych dotyczące metod tworzenia nowej zrównoważonej przestrzeni zabudowanej, ochrony istniejących walorów przestrzennych, kulturowych i historycznych oraz zagadnień z zakresu studiów krajobrazowych. Teka obejmuje również tematykę projektowania dla osób niepełnosprawnych, teorii projektowania architektonicznego, zagadnień związanych z historią architektury oraz zabytkami architektury, problematykę architektury historycznej w różnych regionach Polski, między innymi Lubelszczyzny, Podlasia, Białostocczyzny oraz innych regionów Polski. W Tece dodatkowo są publikowane artykuły dotyczące architektury krajobrazu, projektowaniu zieleni oraz znaczeniu założeń parkowych i ogrodowych dla kształtowania krajobrazu kulturowego różnych regionów Polski i Europy.