Art in public space as a tool of social inclusion

Agnieszka Chęć-Małyszek


Department of Architecture, Urban and Spatial Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology (Poland)

Abstract

What would art be if it were not viewed by people and could not influence the environment? Without the audience and spectators, it would be nothing, therefore it should be accessible and “graspable” for everyone. Elements of art placed in urban space have always enriched the “urban tissue”, providing man with many positive experiences. They enter into a dialogue with the city’s inhabitants, contribute to the growth of the its potential, and at the same time, influence all the senses of human beings. Art in urban space influences the perception of its audience, encourages dialogue, and creates a platform for better understanding of people’s needs and their functioning in the public sphere. It also plays an important role in the process of socialisation of the society, regardless of where it is exhibited.


Keywords:

art, public space, integration, social inclusion, art in public space

Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miasta. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, s. 51−53.
  Google Scholar

Drozd G., Obudzić śpiącą bestię, „Miejsca transformacji”, „Krytyka Polityczna” 27−28/2011, s. 58.
  Google Scholar

Erbel J., Herbst K., Sztuka w przestrzeni publicznej. Raport z badania, w: Liberated Energy, J. Baranowska, P. Sztarbowski (red.), Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszyńskiego, Warszawa 2011, s. 154−171.
  Google Scholar

Franczak K., Demokratyczny potencjał sztuki w przestrzeni miejskiej, w: O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, M. Nowak, P. Pluciński (red.), korporacja ha!art, Kraków 2011, s. 260-261.
  Google Scholar

Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM 2014, s. 178−179.
  Google Scholar

Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Poznań 1996, Ars Nova, s.190−197.
  Google Scholar

Iwański M., Jakubowicz R., Rewitalizacja czy gentryfikacja poznańskiego Chwaliszewa, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 12, 2011, s. 257.
  Google Scholar

Kabakow I., Projekt publiczny albo duch miejsca, w: E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Kraków 2010, Universitas, s. 347.
  Google Scholar

Krause K. Ch., Public art: Theory, practice and populism, Malden, Oxford, Carlton 2008, Blackwell Publishing.
  Google Scholar

Miwon K., Sztuka publiczna w przestrzeni: integracja czy interwencja, „Kultura Współczesna”, nr 4, 2009, s. 103−131.
  Google Scholar

Nawratek K .., Miasto jako idea polityczna, korporacja ha!art, Kraków 2008, s. 74.
  Google Scholar

Ossowski S., Wybór pism estetycznych, wprow., wyb. i oprac. Bohdan Dziemidok, Kraków2004, Universitas, s. 116.
  Google Scholar

Read H., Wychowanie przez sztukę., J. Bielecki, Osobowość młodzieży niepełnosprawnej z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu i mowy. Pallotinum, Warszawa 1990, s. 178−182.
  Google Scholar

Rykwert J., Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Kraków 2013.
  Google Scholar

Sadowski A., Uwarunkowania dialogu międzykulturowego na pograniczach, „Pogranicze. Studia społeczne”, nr 21, 2013,s. 89−105 (s. 94).
DOI: https://doi.org/10.15290/pss.2013.21.07   Google Scholar

Szreder K., Sztuka publiczności, „Res Publica Nowa”, nr 4, 2008, s. 42−51.
  Google Scholar

Taborska H., Współczesna sztuka publiczna. Dzieła i problemy, Wiedza i Życie, Warszawa 1996.
  Google Scholar

Tichner J., Etyka solidności, Wydawnictwo Znak, Kraków 1981, s. 42−44.
  Google Scholar

Wojnar I., Teoria wychowania estetycznego – zarys problematyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 12.
  Google Scholar

Zabłocki J., Integracja szansą wychowania nowego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2002, s. 76.
  Google Scholar

https://pl.wikipedia.org/wiki/Integracja_spo%C5%82eczna. [dostęp: 19.12. 2016].
  Google Scholar

“O projekcie”, http://lipowa.org/, [data dostępu: 28.08.2011].
  Google Scholar

http://gazetadom.pl/nieruchomosci/1,102725,8464877,Artysci_zmieniaja_jedno_z_najgorszych_osieli_w_stolicy.html, [data dostępu 07.07.2011].
  Google Scholar

Download


Published
2018-10-28

Cited by

Chęć-Małyszek, A. (2018). Art in public space as a tool of social inclusion. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 50–60. https://doi.org/10.35784/teka.1798

Authors

Agnieszka Chęć-Małyszek 

Department of Architecture, Urban and Spatial Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology Poland

Statistics

Abstract views: 359
PDF downloads: 217