Emotional reactions of the respondents compared to different ways of perceiving the square in front of the WICA building of the Lublin University of Technology


Abstract

The article presents a description of the research method and the results of research regarding the difference in the reception of space depending on the way it is perceived.

The research concerned one space (the square in front of the building of the Eastern Innovative Centre of Architecture at the Lublin University of Technology) and three different reception methods. One group of respondents was physically in the square, the other group virtually – with the use of virtual reality (VR) technologies, and the third one saw only pictures of the square. Each group of respondents chose the emotions with which they identified most from the semantic scale developed for this study. The results of the groups were compared, and the conclusions were presented in the summary.

The study was conducted to evaluate the possibility of using VR technology and photographs to study emotions that a given space evokes in its recipients.


Keywords

virtual reality; the perception of architecture; emotions in architecture; psychology of architecture; semantic differential

Alexander Ch., 2008: Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot

Asanowicz A., 2014: The phenomenology and philosophy of simulacra influence on the VR, Architecturae et Artibus, 6 (2014), 5−8

Bil, J., 2013: Tożsamość obiektów architektonicznych w środowisku wirtualnym, Przestrzeń i Forma 20 (2013) 113−124

Grabowski A., 2015: Zwiększenie realizmu symulacji w środowisku wirtualnym dzięki wykorzystaniu zmysłu dotyku, Mechanik 7 (2015) 251−258

Gradziński P., 2015: Przestrzeń cyfrowa – arealny nowy świat, ARCHITECTURAE et ARTIBUS – 1/2015, 25−35

Lenartowicz, J. K., 1990: O psychologii architektury. Próba inwentaryzacji badań, określenie zakresu przedmiotowego i wpływu na architekturę, Bioarchitektura – zagadnienia społeczne: materiały I Międzynarodowego Sympozjum, Szczecin, 115−118

Lenartowicz, J. K., 1992: O psychologii architektury : próba inwentaryzacji badań, zakres przedmiotowy i wpływ na architekturę, Kraków

Lenartowicz, J. K., 2010: Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków

Oseńko, M. Smołka, J. Skublewska-Paszkowska, M. Łukasik, E., 2017: A method for visualization of 3D motion data using a mobile device, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 3/2017, 37−42

Osgood Ch. E., 1952: The Nature and Measurement of Meaning, Psychological Bulletin, 49 (1952), 197−237

Pallasmaa J., 2012: Oczy skóry, Instytut Architektury, Kraków.

Pardel, P., 2009: Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Studia Informatica, 1 (30), 35−64

Rasmussen S.E., 1999: Odczuwanie architektury, Biblioteka architekta, Wyd. MURATOR, Warszawa

Wrana J., 2011: Tożsamość miejsca. Kryterium w projektowaniu architektonicznym, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.

Wrana J., Fitta A., 2012a: Architektura a kontekst miejsca, Budownictwo i Architektura 11, 5−13

Wrana J., Fitta A., 2013: The innovative solutions in new building for education architects in Lublin, Budownictwo i Architektura 12(4), 145−150

Wrana J., 2012b: Eseje o tożsamości miejsca. Wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin

Zumthor P., 2010: Myślenie Architekturą, Wyd. Karakter, Kraków,.

Żórawski J., 2008: O budowie formy architektonicznej, w: K. Wilkoszewska (ed.), Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków.

Download

Published : 2018-10-28


Skoczylas, O. (2018). Emotional reactions of the respondents compared to different ways of perceiving the square in front of the WICA building of the Lublin University of Technology. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 71-78. https://doi.org/10.35784/teka.1800

Olga Skoczylas 
Independent Architectural Design Studio, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology  Poland