Psychosomatic aspects of healthcare facility design solutions

Ewa Pruszewicz-Sipińska


Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology (Poland)

Agata Anna Gawlak


Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology (Poland)

Magda Matuszewska


Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology (Poland)

Abstract

The purpose of this paper is to present the social and psychological aspects of the impact of architecture of a hospital on all its users.

The authors analyse the impact of factors shaping the architectural space of a hospital on the behaviour of patients and on the mutual relations between all the participants of the hospitalisation process.

The hospital space has been presented from the point of view of the psychophysical needs of a patient, from the point of view of the medical staff and the visitors. The analysis includes the assessment of the quality of architectural space of a hospital as a place intended for the medical treatment, which is to facilitate the recovery of the patient and fast response of the staff in emergency situations.Abrams Ch. (1971). The Language of Cities: A Glossary of Terms, 1, wg Marty Spasiewicz.
  Google Scholar

Adams A., Theodore D., Goldenberg E., McLaren C., McKeever P. (2010). Kids in the atrium: Comparing architectural intentions and child’s experiences in a pediatric hospital lobby, Social Science & Medicine 70, str. 658−667.
  Google Scholar

Bańka A. (1985). Psychologiczna struktura projektowa środowiska. Studium przestrzeni architektonicznej”. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
  Google Scholar

Bell P.A., Greene Th.C., Fisher J.D., Baum A. (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  Google Scholar

Cherulnik P.D. (1193). Applications of Environment-Behavior Research: Case Studies and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
  Google Scholar

Czyński M. (2006). Architektura w przestrzeni ludzkich zachowań. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa w środowisku zbudowanym. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej.
  Google Scholar

Dalke H., Little J., Niemann E., Camgoz N., Setadman G., Hill S., Stott L. (2006). Colour and lighting in hospital design. Optics and Laser Technology 38, str. 243−365.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2005.06.040   Google Scholar

Gawlak A., Matuszewska M., Szuba P., Jakość przestrzeni architektonicznej dedykowanej ochronie zdrowia a potrzeby mieszkańców w kontekście założeń idei healthy cities na przykładzie Poznania, PUA Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 1/2018, https://doi.org/10.4467/00000000PUA.18.002.8610
DOI: https://doi.org/10.4467/00000000PUA.18.002.8610   Google Scholar

Gawlak A., Matuszewska M., Szuba P, Personnel-centred study for advancing the quality of hospital care, European Healthcare Design 2018, Sallus, Londyn 2018, http://www.salus.global/article-show/ehd2018-p08, dostęp:07.07.2018
  Google Scholar

Gawlak A., Pruszewicz-Sipińska E. (2013). Architektura przestrzeni ogólnodostępnej w szpitalu. Pacjent i personel, Pielęgniarstwo Polskie 4/2013. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego.
  Google Scholar

Gehl J. (2009). Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych. Cracow: Wydawnictwo RAM.
  Google Scholar

Juraszyński J., Nitsch A., Porębowicz S., Radwański R. (1973). Projektowanie obiektów służby zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
  Google Scholar

Lenartowicz J.K. (2007). Słownik psychologii architektury. Cracow: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
  Google Scholar

Meuser P. (2010). Construction and Design Manual. Medical Practices. Building Typologies Public Health. Berlin: Wydawnictwo DOM publishers.
  Google Scholar

Nickl H., Nickl-Weller Ch. Hospital Architecture (2007). Wirginia: Wydawnictwo Verlagshaus Braun.
  Google Scholar

Niezabitowska E. (red). (2004). Wybrane elementy facility management w architekturze. Gliwice: Wydawnictwo Politechnik Śląskiej.
  Google Scholar

Pawłowska K. (red). (2010). Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Cracow: Foundation – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.
  Google Scholar

Pruszewicz-Sipińska E. (red). (2015). Architecture & Health. Poznań.
  Google Scholar

Spasiewicz M. (2011). Architektura i partycypacja. Czasopismo Miasto i obywatel 36.
  Google Scholar

Ulrich R. S. (2008). A Review of the Research Literature on Evidence-Based. Healthcare Design, Health Environments Research & Design, 1(3).
DOI: https://doi.org/10.1177/193758670800100306   Google Scholar

Zumthor P. (2010). Myślenie architekturą, Karakter, Kraków
  Google Scholar

Download


Published
2018-10-28

Cited by

Pruszewicz-Sipińska, E., Gawlak, A. A., & Matuszewska, M. (2018). Psychosomatic aspects of healthcare facility design solutions. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 79–88. https://doi.org/10.35784/teka.1801

Authors

Ewa Pruszewicz-Sipińska 

Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology Poland

Authors

Agata Anna Gawlak 

Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology Poland

Authors

Magda Matuszewska 

Institute of Architecture, Urbanism and Heritage, Faculty of Architecture, Poznan University of Technology Poland

Statistics

Abstract views: 158
PDF downloads: 134