Brześć – the city of an eastern borderlands, architecture of the 2nd Republic of Poland

Krystyna Paprzyca


Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology (Poland)

Abstract

The borderland, often called „ land lost” are becoming the places we often return to in our memories, the need of rediscovering them arises. The past might be described in a different way: through pictures of different life styles, architecture, people, tradition. It is natural they create longing and sorrow caused often by the lack of acceptance of modern life styles. Because borderland towns are located abroad, their architecture, tradition, culture, literature are our cultural heritage and we shall not forget it.

The phenomenon of the lack of bond of people and places observed today, makes “places with no soul”. Steering and controlling people, people’s needs, emotions, make a person an object. A man loses oneself, loses one’s soul. Many places are being ruled by a moment, similarity, rush and loneliness There are no history, past in them, there is only the present moment and they are characterized by the similarity. We cannot interpret them and we have no bonds with them.


Keywords:

identity of a place, ethnical identification, ethnical identity, architecture and urban planning of a place

M. Auge, Nie – miejsca, wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
  Google Scholar

Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice, przyczynek do fenomenologii przestrzeni. UNIVERSTAS, Kraków, 2006
  Google Scholar

Dołgowski A., Brześć nad Bugiem, Podróż w czasie 1919- 1939, Drukarnia Wydawnicza im W.L. Anczyca S.A. Kraków
  Google Scholar

Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pucek Z., „Społeczeństwo w procesie zmian, zarys socjologii ogólnej „,Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 1994 r.
  Google Scholar

Lenartowicz K., „O psychologii architektury”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1992
  Google Scholar

Myczkowski Z.,” Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
  Google Scholar

Paprzyca K. „Terytorium, sieci, plemiona”, Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Seria numer 546, 2017, ISSN 0860−097X s.151−169, 2017
  Google Scholar

PARSONS T. “The social system”, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1951
  Google Scholar

Pszczółkowski M., Kresy Nowoczesne, Architektura na Ziemiach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1921−1939,, Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2016
  Google Scholar

Riesman D., Samotny tłum, Wydawnictwo vis-a-vis/ Etiuda, Kraków 2011
  Google Scholar

https://repozytorium.uwb.edu.pl/.../Małgorzata%20Bieńkowska
  Google Scholar

Download


Published
2018-10-28

Cited by

Paprzyca, K. (2018). Brześć – the city of an eastern borderlands, architecture of the 2nd Republic of Poland. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 96–101. https://doi.org/10.35784/teka.1803

Authors

Krystyna Paprzyca 

Institute of Urban Design, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology Poland

Statistics

Abstract views: 117
PDF downloads: 103