Participatory design of healthcare facilities using virtual reality

Piotr Springer

piotr.springer@put.poznan.pl
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa (Poland)
https://orcid.org/0000-0001-8874-7229

Abstract

This paper is an attempt to explore the possibilities of using Virtual Reality within participatory design of healthcare facilities. The aim of this work is to determine fields in which technologically advanced participatory design tools may improve integrated design. As a part of research, a scientific literature review and an analysis of existing medical facilities have been made, especially in the context of influence that building function have on the process of its programming and designing.

Supporting Agencies

Projekt badawczy Projekt DSMK nr 10/04/DSMK/0 149 Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej

Keywords:

Virtual reality, VR, BIM, Hospital, Healthcare, Participatory Design, Participation, Architecture

Bańka A., Psychologia środowiskowa jakości życia i innowacji społecznych, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Uniwersytet SWPS, Poznań-Katowice 2018.
  Google Scholar

Bąkowski J., Poplatek J., Szpital – forma i funkcja, [w:] red. Gębczyńska-Janowicz A., Idem R., Architektura służby zdrowia. Problematyka projektowa, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 11−28.
  Google Scholar

Geuens J. et al., Turning tables: a structured focus group method to remediate unequal power during participatory design in health care, https://www.researchgate.net/publication/327122614_Turning_tables_a_structured_focus_group_method_to_remediate_unequal_power_during_participatory_design_in_health_care [21.12.2018].
  Google Scholar

Idem R., Architektura służby zdrowia. Wybór przepisów i literatury przedmiotu, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.
  Google Scholar

Juraszyński J., Nitsch A., Porębowicz S., Radwański Z., Projektowanie obiektów służby zdrowia, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1973.
  Google Scholar

Nykänen E. (red.) et al., A user-oriented, evidence-based design project of the first Finnish single room ICU. Result of EVICURES project, 2016, http://www.epshp.fi/evicures_-hanke/tietoa_hankkeesta/evicures_project_in_english [21.12.2018].
  Google Scholar

Pawłowska K. (red.), Zanim Wybuchnie Konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Tom: A: Dlaczego?, Fundacja partnerstwo dla środowiska, Kraków 2010.
  Google Scholar

Rothmann M., Danbjørg D.B., Jensen C.M., Clemensen J., Participatory design in health care: participation, power and knowledge, 2016, https://www.researchgate.net/publication/305727950_Participatory_design_in_health_care_participation_power_and_knowledge/citations [21.12.2018].
DOI: https://doi.org/10.1145/2948076.2948106   Google Scholar

Starzyk K., Uwarunkowania prawne partycypacji obywatelskiej w Polsce. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, 2015, https://partycypacjaobywatelska.pl/wp-content/uploads/2015/07/partycypacja_regulacje-prawne.pdf [21.12.2018].
  Google Scholar

Tomanek M., Technologia medyczna w projektowaniu obiektów szpitalnych, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2015.
  Google Scholar

Wojtowicz R., Modernizacja przestrzenna oddziałów łóżkowych nowych szpitali w Polsce w wybranych aspektach ergonomicznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Poznańskiej, Poznań 1968.
  Google Scholar


Published
2020-12-30

Cited by

Springer, P. (2020). Participatory design of healthcare facilities using virtual reality. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 16(4), 128–136. https://doi.org/10.35784/teka.2416

Authors

Piotr Springer 
piotr.springer@put.poznan.pl
Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa Poland
https://orcid.org/0000-0001-8874-7229

Statistics

Abstract views: 235
PDF downloads: 264