Stylistic trends in historic interiors of buildings located in selected spa towns in the Hutsul region – an outline of the issues

Jacek Czubiński

jacek.czubinski@wp.pl
Institute of the History of Architecture and Monument Conservation, Cracow University of Technology (Poland)
https://orcid.org/0000-0002-0661-7760

Abstract

In the spa towns located in the Prut valley in the Hutsul region, a large, extremely interesting complex of facilities built in the interwar period has been preserved. They are associated with both modernist architecture and regional trends. The work presents and analyses selected examples of interior design representing these two trends. This issue has been almost completely ignored in previous research on the architecture of this region. The field and archival studies conducted by the author made it possible to identify a number of projects and implementations. Research will be continued in the future.


Keywords:

spa architecture, Hutsul region, historical interiors, Vorokhta, Yaremche

Archiwum Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, sygn. 161.
  Google Scholar

Czubiński, Architect Max Zucker – regionalist or modernist? Designs from the Prut valley in the Hutsul region, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, t. XIV, nr 2, Lublin 2018.
  Google Scholar

Czubiński J., Nurt modernizmu w międzywojennej architekturze miejscowości uzdrowiskowych położonych w dolinie rzeki Prut na Huculszczyźnie, [w:] „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni”, Gdynia 2018.
  Google Scholar

Czubiński J., Straszny Dwór (Haunted Manor) guesthouse in Tatarów in the Hutsul region and its designer Jerzy Romaszkan, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, t. 13, nr 3, Lublin 2017, s. 67−77.
DOI: https://doi.org/10.35784/teka.1715   Google Scholar

Błaż I., Moje Kresy. Opowieści Czarnohorskie, Nowa Trybuna Opolska, 9 i 18.01.2013.
  Google Scholar

Drohobycka-Grzesiak W., Architektura uzdrowisk wschodniokarpackich w okresie międzywojennym i jej stan obecny (na postawie wybranych przykładów, [w:] Architektura XX wieku i jej waloryzacja w Gdyni i w Europie. Modernizm w Europie, Modernizm w Gdyni. Tom 4, Gdynia 2017, s. 157−162. Lewicki St. A., Orłowicz M., Praschil T., Przewodnik po zdrojowiskach i miejscowościach klimatycznych Galicyi, Lwów 1912.
  Google Scholar

Narodowe Archiwum Cyfrowe, różne syfnatury.
  Google Scholar

Nicieja St. S., Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. T. II. Uzdrowiska i letniska kresowe. Truskawiec, Jaremcze, Worochta, Skole, Morszyn, Opole 2013.
  Google Scholar

Nicieja St. S., Moje Kresy. Opowieści Czarnohorskie, „Nowa Trybuna Opolska”, 19.01. 2013. Państwowe Archiwum Iwano-Frankiwskiej Oblastii w Iwano-Frankiwsku (DAIFO), różne sygnatury.
  Google Scholar

Petrowicz T., Od Czarnohory do Białowieży, Lublin 1986.
  Google Scholar

Skłodowski J., Niezwykły album Zygmunta Chudzikiewicza. Część I, „Kurier Galicyjski”, nr 21 (313) 16−19.11.2020, s. 20.
  Google Scholar

Skotarczak D., Czasopisma ormiańskie w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze”, t. 57, nr 3(219) 2014, s. 526−535.
  Google Scholar

„Wiadomości Turystyczne”, 1.06.1937, rok VII, nr 11.
  Google Scholar

Woźnicki St., Zabudowa terenów Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, „Architektura i Budownictwo”, nr 1/1929.
  Google Scholar


Published
2020-12-30

Cited by

Czubiński, J. (2020). Stylistic trends in historic interiors of buildings located in selected spa towns in the Hutsul region – an outline of the issues. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 16(4), 114–127. https://doi.org/10.35784/teka.2457

Authors

Jacek Czubiński 
jacek.czubinski@wp.pl
Institute of the History of Architecture and Monument Conservation, Cracow University of Technology Poland
https://orcid.org/0000-0002-0661-7760

Statistics

Abstract views: 233
PDF downloads: 193