Phenomenon of the Work of Architect and Visual Artist Włodzimierz Ściegienny


Abstract

The objective of this paper is to present the career and work of architect and visual artist Włodzimierz Ściegienny from the perspective of the author, who engages in documenting the works of this exceptional creative personality. The rich legacy of Ściegienny, which has so far not been documented, is worthy of presentation and preservation in memory. This paper presents a broad spectrum of creative activity—ranging from drawing, painting, visual art, medallion making, sculpture, to architecture. The material presented can become a starting point for further papers that would document and present the works of numerous forgotten artists of post-war Modernism. This paper is dedicated to the memory of a late architect and artist, on the occasion of the centennial anniversary of his birth.


Keywords

Włodzimierz Ściegienny – architekt i artysta; architektura i sztuka; modernizm powojenny; Częstochowa

Karolina Kaczmarska, Budynek Cepelii jako przykład architektury modernistycznej, Rocznik Muzeum Częstochowskiego 2018, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2019, p. 55.

Emilia Malec-Zięba, Korelacje architektury i sztuki w twórczości Włodzimierza Ściegiennego, Architektura i sztuka w Państwo i Społeczeństwo 3/2020, Kraków 2020, p. 69−70.

Łukasz Pabich, Agnieszka Świerzy, Włodzimierz Ściegienny jako medalier. Zbiór medali artysty w Muzeum Częstochowskim, Rocznik Muzeum Częstochowskiego, t. 19, Częstochowa 2021, s. 119.

Anna Syska, Spodek w Zenicie, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2020, p. 66−67.

Małgorzata Szczodrowska, Nasze spotkania. Architekt, artysta – malarz, grafik. Rozmowa z Włodzimierzem Ściegiennym. „Życie Częstochowy” nr 119, 20 maja 1984, p. 8.

Karolina Ściegienny, Ars longa vita brevis, Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, Częstochowa 2005, p. 10−18.

Karolina Ściegienny, Ad futuram rei memoriam, Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater, Częstochowa 2011, p. 5−8.

Filip Springer, Księga zachwytów, Agora, Warszawa 2016, p. 345−347.

Tadeusz Żurowski, Teka Ekslibrysów Włodzimierza Ściegiennego dla Rezerwatu Archeologicznego w Częstochowie-Rakowie, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Warszawa 1965, p. 2−4.

https://www.facebook.com/arch.wlodzimierz.sciegienny/ [accessed: 11.11.2021].

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22172370,po-40-latach-cepelia-zegna-sie-z-czestochowa-i-budynkiem-w-iii.html?disableRedirects=true [accessed: 24.10.2021].

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/1,48725,20217854,cepelia-utonie-w-kwiatach-projekt-zazielenienia-tarasu-dostal.html [accessed: 24.10.2021].

https://plus.dziennikzachodni.pl/modernizm-pod-jasna-gora-co-warto-odwiedzic-zdjecia/ar/c3−12003462 [accessed: 24.10.2021].

Download

Published : 2021-12-30


Malec-Zięba, E. (2021). Phenomenon of the Work of Architect and Visual Artist Włodzimierz Ściegienny. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 17(4), 33-49. https://doi.org/10.35784/teka.2839

Emilia Malec-Zięba  emi.arch@op.pl
Faculty of Architecture and Fine Arts, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University  Poland
https://orcid.org/0000-0002-0296-5223