Large shopping centres in Poznań as a source of rainwater recovery and irrigation of urban green areas


Abstract

Large-scale facilities in the city cause the loss of significant amounts of rainwater,
greenery and biologically active areas. Remedying this situation requires the implementation
of a number of spatial planning demands. Increasing the attractiveness and spatial value of
urbanised areas state fundamental importance for meeting the needs of local communities
in the era of predicted climate change. The study shows that appropriate management of
water recovered from the roofs of large-scale buildings can be used to supply significant
areas of urban greenery.


Keywords

rainwater harvesting; rainwater management; shopping malls; urban greenery; city landscape; Poznań

Barakat A., Ayad H., El-Sayed Z., Urban design in favor of human thermal comfort for hot arid climate using advanced simulation methods, Alex. Eng. J. 2017, 56, 533−543, https://pl.climate-data.org/europa/polska/greater-poland-voivodeship/poznan-426/, access: 05.05.2020.

Taleb D., Abu-Hijleh B., Urban heat islands: Potential effect of organic and structured urban configurations on temperature variations in Dubai, UAE 2013, Renew. Energy 50, 747−762.

Styles D., Schönberger H., Galvez Martos J.L., Rainwater and grey water recycling. Best Environmental Management Practice in the Tourism Sector, p. 307−317, Luxembourg 2013.

De Gois E.H.B., Rios C.A.S., Costanzi R.N., Evaluation of water conservation and reuse: A case study of a shopping mall in southern Brazil, September 2014, Journal of Cleaner Production 96, p. 263−271.

https://www.thegreenorganisation.info/southside-shopping-centre-rainwater-harvesting/, access: 02.07.2021.

https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/rainwater-harvesting-information/large-scale-commercial-rainwater-harvesting/, access: 02.07.2021.

Ryan P.R., Happold B., Greywater recycling at the Milenium Dome, Last edited 30 Jun 2021, https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Greywater_recycling_at_the_Millennium_Dome, access: 02.07.2021.

Hills S., Birks R., McKenzie B., The Millennium Dome „Watercycle” experiment: To evaluate water efficiency and customer perception at a recycling scheme for 6 million visitors, February 2002, https://www.researchgate.net/publication/11079581_The_Millennium_Dome_Watercycle_experiment_To_evaluate_water_efficiency_and_customer_perception_at_a_recycling_scheme_for_6_millio n_visitors, access: 02.07.2021.

Chilton J., Francis A., Maidment G., Marriott D., Tobias G., Case Study of a Rainwater Recovery System in a Commercial Building with a Large Roof, Urban Water 2000 1 (4), p. 345−354.

Haghighi Fashi F., Hossein M., Mehrabadi R., Saghafian B., Assessment of residential rainwater harvesting efficiency for meeting non-potable water demands in three climate conditions. Resources, 2013, Conservation and Recycling 73, p. 86−93.

Dornelles F., Lopes V.A., Marques F., Medellin-Azuara J., Performance of rainwater harvesting system under scenarios of non-potable water demand and roof area typologies usinga stochastic approach, 2017, Journal of Cleaner Production 148, p. 304−313.

Butler D., Memon F.A., Ward S., Performance of a large buildingrainwater harvesting system, 2012, Water Research 46 (16), p. 5127−5134.

http://www.oas.org/usde/publications/unit/oea59e/ch10.htm, access: 02.07.2021.

https://cat.org.uk/info-resources/free-information-service/water-and-sanitation/rain-and – grey-water/, access: 02.07.2021.

Wolańska K., Gospodarowanie wodą, Eko lokator, 2019, p. 1−24.

Szruba M., Odwodnienie i zagospodarowanie wód opadowych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2020, 3 (90), p. 40−47.

Gajewska M., Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E., Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym, Politechnika Gdańska, p. 1−78, Gdańsk 2016.

https://www.wavin.com/pl-pl/centrum-wiedzy/aktualno%C5%9Bci/podczyszczanie-wody-deszczowej, access: 02.07.2021.

http://www.greenwatersolutions.pl/nasze-realizacje/odzysk-wody-deszczowej-galeria-handlowa/?fbclid=IwAR0r25-kR1IZkHzkfhWdCY4GEmC28pWmLQF9Lvb4uJWLCaK5nv2DIbUfj1k, access: 02.07.2021.

Krauze K., Wagner I.K., Jak bezpiecznie zatrzymać wodę opadową wmieście?, Narzędzie techniczne. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 2014, 5, p. 75−93.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania uchwalone uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z 23 września 2014 r.

Szumigała P., Uratować przestrzeń – czyli nowe wartości krajobrazowo – przestrzenne wybranych przestrzeni publicznych miasta Poznania, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T. LXII, z. 1/2017, 25−45, Warszawa 2017.

http://www.mpu.pl/plany.php, access: 05.05.2020.

http://labocacafe.epoznan.pl/news-news-66890-Poznan_na_zdjeciach_z_lotu_ptaka_ogrom_Posnanii_i_rosnacy_Baltyk, access: 05.05.2020.

http://www.fpiec.pl/post/2014/02/17/centra-handlowe-pustoszej%C4%85, access: 05.05.2020.

https://pl.climate-data.org/europa/polska/greater-poland-voivodeship/poznan-426/.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18318946,warszawa-wysycha-a-zom – mlodym-drzewom-20-litrow-wody-wystarczy.html?disableRedirects=true.

Krzyżaniak M., Urbański P., Parki jako forma zieleni publicznej w Poznaniu – historia, teraźniejszość, przyszłość, Tożsamość krajobrazu miasta, 2012, 173−180.

Urbański P., Koncewicz M. Współczesne kierunki kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska w Poznaniu – zieleń Poznania i jego znaczenie dla mieszkańców, Wyd. Nauk. Wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, UAM w Poznaniu; Bezpieczeństwo i obronność. Badania naukowe, dobre praktyki w tradycji Uniwersytetu Poznańskiego. Studia i materiały, 2019, p. 237−254.

Szumigała P., Szumigała K., Urban Farming – ekologiczny, przestrzenny i społeczny czynnik przemian krajobrazu miast, Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 11, Nr. 2/2018, p. 67−76.

Benedict M., McMahon E., Fund T., Bergen L., Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities, Bibliovault OAI Repos. Univ. Chic. Press, 2006, 22, 797−798.

Szumigała P., Zarządzanie i gospodarowanie przestrzenią w kontekście zrównoważonego rozwoju – diagnoza stanu przestrzeni w Polsce, Gospodarowanie w XXI wieku, ZAPOL, 96−111, Szczecin 2016.

Zhou W., Huang G., Cadenasso M.L., Does spatial configuration matter? Understanding the effects of land cover pattern on land surface temperature in urban landscapes, Landsc. Urban Plan., 2011, 102, 54−63.

Li D., Bou-Zeid E., Oppenheimer M., The effectiveness of cool and green roofs as urban heat island mitigation strategies, Environ. Res. Lett. 9,055002, 2014.

Feng C., Meng Q., Zhang Y., Theoretical and experimental analysis of the energy balance of extensive green roofs, Energy Build, 2010, 42, 959−965.

Kleerekoper L., van Esch M., Salcedo T.B., How to make a city climate-proof, addressing the urban heat island effect, Resour. Conserv. Recycl., 2012, 64, 30−38.

Szumigała P., Influence of the shaping of green and recreational areas on human health-selectedexamples. Architecture&Health, edited by Ewa Pruszewicz â Sipińska, Published by: The Faculty of Architecture Poznan University of Technology, Institute of Architecture, Urban Planning and Heritage Protection Division of Public Architecture and Housing (Z1), Poznań 2015, 195−212.

Leal Filho W., Echevarria Icaza L., Emanche V.O., Quasem Al-Amin A., An Evidence-Based Review of Impacts, Strategies and Tools to Mitigate Urban Heat Islands, Int. J. Environ. Res. Public. Health, 2017, 14, 1600.

Takács Á., Kiss M., Hof A., Tanács E., Gulyás Á., Kántor N., Microclimate Modification by Urban Shade Trees—An Integrated Approach to Aid Ecosystem Service Based Decision-making, Procedia Environ. Sci., 2016, 32, 97−109.

Kuttler W., Climate change in urban areas. Part 2, Measures, Environ. Sci. Eur., 2011, 23, 21.

Gajewska M., Matej-Łukowicz K., Wojciechowska E., Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym, Politechnika Gdańska, p. 1−78, Gdańsk 2016.

Download

Published : 2021-12-30


Szumigała, P. P., & Szumigała, K. O. (2021). Large shopping centres in Poznań as a source of rainwater recovery and irrigation of urban green areas. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 17(4), 74-81. https://doi.org/10.35784/teka.2847

Paweł Piotr Szumigała  pawel.szumigala@up.poznan.pl
University of Life Sciences in Poznań  Poland
https://orcid.org/0000-0001-8069-787X
Karolina Olenia Szumigała 
Faculty of Architecture, Poznao University of Technology Department of Landscape Architecture, Poznan University of Life Sciences  Poland
https://orcid.org/0000-0003-1935-7491