The state of wooden housing architecture preservation from the interwar period in cities of the Lublin region. Protection possibilities


Abstract

The article describes the condition of the wooden buildings created in the interwar period in the Lublin region and the method of its conservation, taking into account legal forms in force in Poland and in the world. This is a very substantial topic, because buildings of this type are increasingly disappearing from the landscape of a small city, in favor of catalog construction, thereby destroying the unique small-town landscape


Keywords

Lublin region; wooden buildings; interwar period; condition; forms of legal protection

Chomicki J., Powstanie i rozwój urbanistyczny Międzyrzeca Podlaskiego od średniowiecza do czasów obecnych, Rocznik Międzyrzecki, t. XX-XXI-XXII, 1988-1990.

CIIC Annual Meeting Report 2003, Attachment 2. source: http://www.icomos-ciic.org/INDEX_ingl.htm (access: 12.04.2018).

Dz.U. 1919 nr 14 poz. 176, Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach byłego zaboru rosyjskiego

Geresz J., Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic, 2001.

https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/dla-samorzadow/parki-kulturowe/ (access 12.07.2019).

https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/zabytki-rejestrowe/procedury/ (access 12.07.2019).

https://nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/zabytki-rejestrowe/procedury/ (access 12.07.2019).

Majewski J. S., Łuków, district town in the Lubelskie voivodship, Łuków 1930.

Mały Rocznik Statystyczny, r. 4, 1933.

Mikos v. Rohrscheidt A., Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania [in:] Turystyka Kulturowa, www. Turystykakulturowa.org, nr 2/2008.

Netczuk Ł., master's thesis entitled Międzyrzec Podlaski - miejsca ożywione, (Międzyrzec Podlaski - vivified places), under the supervision of PhD Eng. Arch. Regina Maga-Jagielnicka, Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture, Wrocław 2009.

Orzechowska-Kowalska K., Zasady tworzenia europejskich szlaków kulturowych, [in] Turyzm, no. 13/2, 2003, pp. 69-78 after: Armin Mikos v. Rohrscheidt, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania [in:] Turystyka Kulturowa, www. Turystykakulturowa.org, no. 2/2008.

Przesmycka E., Pol E., Architektura okresu międzywojennego w kreowaniu tożsamości na przykładzie regionu lubelskiego, [in:] Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, z. 30, 2014, pp. 223-231.

Puczko L., Ratz T., Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses; Cultural Routes in Tourism, [in:] G. Richards (ed.), Cultural tourism, Global and Local perspectives, The Haworth Hospitality Press, Nowy Jork.

Siedlanowski T., BEng Thesis titled: Drewniana zabudowa mieszkalna Międzyrzeca Podlaskiego (Wooden residential buildings of Międzyrzec Podlaski), under the guidance of assoc. prof. Eng. Arch. Elżbieta Przesmycka, Lublin University of Technology, Faculty of Civil and Sanitary Engineering, Lublin 2005.

Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Wrocław 1980.

UNESCO 2005, Annual Report.

Ustawa Budowlana. O prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli z dnia 16 lutego 1928 roku, Warszawa 1928.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), z mocą obowiązującą od dnia 17 listopada 2003 r.

Ustawy i rozporządzenia z dziedziny budownictwa obowiązujące w Państwie Polskiem: ustawy i rozporządzenia wydane przez władze polskie do dnia 1 czerwca 1923 r. obowiązujące bądź na obszarze całego państwa, bądź w poszczególnych dzielnicach oraz przepisy wydane przez b. władze rosyjskie i okupacyjne niemieckie, obowiązujące na obszarze b. zaboru rosyjskiego, ed. by Gustaw Szymkiewicz, Warszawa 1923.

Download

Published : 2019-10-31


Netczuk-Pol, E. (2019). The state of wooden housing architecture preservation from the interwar period in cities of the Lublin region. Protection possibilities. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 49-58. https://doi.org/10.35784/teka.601

Ewa Netczuk-Pol  ewa.mafalda@netczuk.org
Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0002-2514-8314