Residential buildings in healthcare resort Szczawno-Zdroj in the second-half of 20th century

Marek Piróg

marek.pirog@pwr.edu.pl
Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology (Poland)

Abstract

The article focuses on the development of housing in Szczawno-Zdroj in the second half of the twentieth century. The image of this place was shaped for centuries as the town and the spa located in this area developed and mainly consisted of facilities associated with health resorts.

Based on an analysis of how housing developed in the discussed period, regarding both the shape of buildings and their location on the city plan, the author determines the degree to which new buildings interfere with the existing infrastructure with particular emphasis on their impact on the image of the historical part of the city which is mainly shaped by spa facilities. The study analyzed the impact of residential housing of this period on the traditional cultural landscape of Szczawno-Zdroj.


Keywords:

Szczawno Zdroj, health resort, residential buildings

Grodecki R, Księga Henrykowska, Poznań-Wrocław 1949, pp 125-126.
  Google Scholar

Piątek E., Piątek Z. Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska. Zarząd Miasta Szczawna Zdroju, Szczawno-Zdrój 1996 p. 27,
  Google Scholar

Piątek E., Piątek Z., Szczawno-Zdrój. Historia miasta i uzdrowiska. Zarząd Miasta Szczawna Zdroju, Szczawno-Zdrój 1996 p. 51
  Google Scholar

Pisarski J., Szczawno Zdrój. Dzieje i stan współczesny., TM Szczawna Zdroju, p. 28
  Google Scholar

] Piróg M., Drewniane detale architektoniczne w krajobrazie uzdrowiska Szczawna Zdroju. [in:] Czasopismo Techniczne. Technical Transactions., Wydawnictwo PK, 2011, R.108, vol. 11 2-A/1, pp. 201-208
  Google Scholar

Węcławowicz-Bilska E., Polskie uzdrowiska u progu XXI wieku. Praca zbiorowa. Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych. Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław 2012, p. 36
  Google Scholar

Download


Published
2018-10-28

Cited by

Piróg, M. (2018). Residential buildings in healthcare resort Szczawno-Zdroj in the second-half of 20th century. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 14(3), 89–95. https://doi.org/10.35784/teka.602

Authors

Marek Piróg 
marek.pirog@pwr.edu.pl
Faculty of Architecture, Wrocław University of Technology Poland

Statistics

Abstract views: 1970