Spatial transformations of Wrocław in the first half of the 19th century resulting from the dismantling of municipal fortifications


Abstract

The article focuses on the spatial development of Wrocław at the beginning of the 19th century. The paper discusses the causes and subsequent stages of the demolition of city fortifications and the effects of this project on the spatial development of Wrocław.

The article describes the state of fortifications around Wrocław and the city plan after the demolition of city walls.

The article discusses the importance of these activities for the development of Wrocław and for the increase in the standard of living of its residents.


Keywords

Wrocław; fortifications; spatial development

Weiss A., Chronic der Stadt Breslau, Verlag Breslau 1888.

Przesmycka E., Jabłońska J., Netczuk Ł., Multicultutalism of Wrocław, [in:] Culture of the City, red. Pzresmycka E., Trocka-Leszczyńska E., Oficyna Wydawnicza PWr. Wrocław 2012, pp. 348-349.

Staruss S. Wrocław w grafice Fryderyka Bogumiła Endlera. Przyczynek do dziejów ilustratorstwa Śląskiego z przełomu XVIII/XIX w., [in:] „Ze skarbca kultury”. Biuletyn Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, XXVI, 1975.

Czerner O. Wrocław na dawnej rycinie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.

Kubiak T., Historia Wrocławia. Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej. Tom 2. Wydawnictwo Dolnośląskie 2001.

Wrocław, jego dzieje i kultura, red. Świechowski Z Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1978.

Download

Published : 2019-10-31


Piróg, M., & Chądzyński, A. (2019). Spatial transformations of Wrocław in the first half of the 19th century resulting from the dismantling of municipal fortifications. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 28-33. https://doi.org/10.35784/teka.736

Marek Piróg  marek.pirog@pwr.edu.pl
Wrocław University of Technology Faculty of Architecture  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7770-7942
Andrzej Chądzyński 
Wrocław University of Technology Faculty of Architecture  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9788-9656