Reviewers


 
prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz (Politechnika Krakowska, Polska)
 
prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski (Politechnika Lubelska, Polska)
 
dr hab. Piotr Urbański, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska)
 
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska (Politechnika Krakowska, Polska)
 
dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska)
 
prof. nadzw. dr inż. arch. Halina Petryszyn (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Polska)
 
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska)
 
prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (Politechnika Krakowska, Polska)