SITE OF ACTIVE PARTICIPANT IN THE ELECTRICITY MARKET


Abstract

Web application – Site of an active participant in an electricity market (WURE), created as a result of cooperation between the authors of the thesis, in 2013. The aim of the developed application is to provide consumers of electric power tools to monitor electricity consumption their homes and to analyze these data in the time context allowing taking steps leading to the minimization of the cost of purchasing electricity. The article presents the main assumptions for the creation of application and the functionality of selected parts.


Keywords

DSM; SmartGrid; consumer applications

Bober D., Kęsik J.: Demand side management of power: technology and income, Actual Problems of Economics, 4(142)/2013, 278–286.

Bober D., Kęsik J.: Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania, Przegląd Elektrotechniczny, 10b/2012, 14–16.

Bober D., Wanat P.: Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii W: Rynek Energii, 6(115), 2014, 45–52.

Danowski B., Makaruk M.: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi, Helion, Gliwice 2007.

Kaleta M., Pałka P., Żółkowska I.: Rola i funkcje agregatora z perspektywy europejskich projektów sieci inteligentnych. Rynek Energii, 3/2014, 18–22.

Kamińska-Chuchmała A.: Forecast of internet network loads as a proposition to improving efficiency in communication of smart metering. Rynek Energii, 2/2014, 87–91.

Kęsik J., Bober D.: Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania. Przegląd Elektrotechniczny, 3/2014, 231–234.

Kiedrowski P.: Cztery sposoby zwiększenia wydajności telemetrycznych systemów komunikacyjnych ostatniej mili. Rynek Energii, 1/2014, 22–26.

Laskowski M.: Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowych. Logistyka, 6/2011, 2191–2199.

Pudełko M., Skomudek W.: Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowania aplikacyjnej infrastruktury Smart Grid. Przegląd Elektrotechniczny, 3/2014, 68–74.

Raport RWE: Wprowadzenie inteligentnych liczników obniżyło zużycie energii w szczycie. http://www.ekonomia24.pl/artykul/958682.html

Raport TOE, Rynek Energii Elektrycznej i Gazu w Polsce – stan na 31 marca 2014 r. http://www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2014?download=1275:raport-toe-2014-r

Zeldman J.: Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Helion, Gliwice 2007.

http://www.calculla.pl/pl/koszt_pradu

http://wieszjak.pl/narzedzia/kalkulatory/15,kalkulator-kosztow-energii.html

http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php

https://ebok.pgeobrot.pl/indexebok.php


Published : 2015-10-28


Wanat, P., & Bober, D. (2015). SITE OF ACTIVE PARTICIPANT IN THE ELECTRICITY MARKET. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(4), 20-25. https://doi.org/10.5604/20830157.1176568

Przemysław Wanat  przemek.wanat@o2.pl
Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Informatyków, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego  Poland
Dariusz Bober 
Uniwersytet Rzeszowski, Koło Naukowe Informatyków, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego  Poland