REVIEW OF METHODS OF MEASURING BASED ON OPTICAL TOMOGRAPHY APPLICABLE TO DETERMINING FLOW PARAMETERS OF GAS-LIQUID


Abstract

Optical tomography is a diagnostic method that allows to obtain a wide range of images. With these images, you can perform the submission of horizontal or spatial test object. This paper presents a number of imaging methods used to study the flow of two-phase gas-liquid. The use of optical tomography allowed to track the movement of air bubbles during their flow through the test column. The presented methods can be used to measure the bubbles in transparent fluids, but also the movement of a drop of liquid in gas, solids in liquids or solids in the gas.


Keywords

Optical tomography; image processing; two-phase flow

Chałubiec J., Rząsa M.R., Dobrowolski B.: Application of image tomography for determination of gas flow parameters in aeration process. 5th International Symposium on Process Tomography in Poland, 25–26 August Zakopane 2008.

Dehghani H., Srinivasan S., Pogue B.W, Gibson A.: Numerical modeling and image reconstruction in diffuse optical tomography. Philosophical Transactions of The Royal Society A 367/2009, 3073–3093.

Dugdale P., Green R.G., Hartley A.J., Jackson R.G., Landauro J.: Characterisation of Single Bubbles by an Optical Tomographic System. Conference of Workshop on Process Tomography, Karlsruhe 1993.

Dugdale P., Green R.G., Hartley A.J., Jackson R.G., Landauro J.: Optical sensors for process tomography. Computational Mechanics Publications 1993.

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Podstawy fizyki, Tom 4, PWN Warszawa 2007.

Kawaguchi T., Akasaka Y., Maeda M.: Size measurements of droplets and bubbles by advanced interferometric laser imaging technique. Measurement Scince and Technology. Institute of Physics Publishing 13/2002, 308–315.

Rząsa M.R.: Metoda wyznaczania kształtu pęcherzyków powietrza poruszających się w przepływie dwufazowym gaz-ciecz z wykorzystaniem tomografu optycznego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2/2010, 109–110.

Rząsa M.R., Pląskowski A.: Application of Optical Tomography for Measurements of Small Gas Flows 3rd World Congress on Industrial Process Tomography, Banff, Canada 2003.

Rząsa M.R., Pląskowski A.: Application of optical tomography for measurements of aeration parameters in large water tanks. Measurement Scince and Technology, Institute of Physics Publishing 14(2)/2003, 199–204.

Rząsa M.R., Sawicki J.: Pomiar ilości gazu wydzielającego się z mas formiarskich, Pomiary Automatyka Kontrola 6/2003.

Rząsa M.R.: Selection of parameters of the optical tomograph applied for tests of gas bubble shapes, Chemical and Process Engineering, 35(1)/2014, 19–33.

Rząsa M.R.: The Optical Tomograph for Tests of Dust Concentration Distribution; 2nd International Symposium on Process Tomography in Poland 2002. Wroclaw 11th -12th September 2002.

Rząsa M.R.: Zastosowanie tomografii obrazowej do pomiaru parametrów poruszających się pęcherzyków gazu - algorytm rekonstrukcji. Przegląd Elektrotechniczny 9a/2011, 116–120.

Rząsa R. M.: Ocena możliwości zastosowania tomografii optycznej w badaniu dwufazowych procesów przepływowych, Monografia, Polska Akademia Nauk, Katowice 2011.


Published : 2017-03-03


Rząsa, M., & Podgórni, E. (2017). REVIEW OF METHODS OF MEASURING BASED ON OPTICAL TOMOGRAPHY APPLICABLE TO DETERMINING FLOW PARAMETERS OF GAS-LIQUID. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 7(1), 161-164. https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.4607

Mariusz Rząsa  m.rzasa@po.opole.pl
Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej  Poland
Ewelina Podgórni 
Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej  Poland