APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN THE PROCESS OF SELECTION OF ORGANIC COATINGS


Abstract

The structure of the artificial neural network (ANN) to support the selection of organic coatings was developed and verified, and its learning process was carried out. A simulation of the operation of the network was also carried out, which showed that programming of the coating system selection process can be much faster and more accurate, which is important for a system used in industrial conditions.


Keywords

artificial neural network; organic coatings

Gauda K.: Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2011.

Gauda K., Lenik K., Zinowicz Z.: The possibility of use of waterborne epoxy coatings for the protection of machine and device elements. International Conference: Advances in Coatings Technology, Warsaw 2004.

Hryniewicz T.: Technologia powierzchni i powłok. Wydawnictwa Uczelniane PK, Koszalin 1999.

Lenik K., Gauda K., Lenik Z.: Forecasting of durability of waterborne coatings in the machine industry. The Worldwide Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 37(2)/2009, 102–109.

Miodek A.: Zabezpieczenie antykorozyjne wielkogabarytowych konstrukcji stalowych w aspekcie analizy kosztowej. Lakiernictwo Przemysłowe 6/2001, 12–19.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.

PN-EN ISO 9223:2012 Ochrona materiałów metalowych przed korozją – ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych – klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery.

Popko A.: Multilayer neural network for visual object identification. International Conference on Humanity and Social Science. Guangzhou 2014.

Popko A., Gauda K.: Sztuczna sieć neuronowa jako innowacyjne narzędzie wspomagania doboru powłok ochronno-dekoracyjnych. Edukacja – Technika – Informatyka 1(23)/2018, 77–82. DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2018.1.9

Popko A., Jakubowski M., Wawer R.: Membrain neural network for visual pattern recognition, Advances In Science and Technology. Postępy Nauki i Techniki 7(18)/2013, 54–59. DOI: https://doi.org/10.5604/20804075.1051257

Rodzynkiewicz-Rudzińska J. (Ed.): Powłoki malarsko-lakiernicze. Poradnik. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.

Tadeusiewicz R.: Sieci Neuronowe. Problemy Współczesnej Nauki i Techniki, Informatyka. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1999.

Zinowicz Z., Gauda K.: Powłoki organiczne w technice antykorozyjnej. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2003.

Zubielewicz M.: Działanie ochronne powłok z farb wodorozcieńczalnych w zależności od rodzaju pigmentów antykorozyjnych. Lakiernictwo przemysłowe 1/2002, 15–17.

Download

Published : 2019-12-15


Popko, A., & Gauda, K. (2019). APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN THE PROCESS OF SELECTION OF ORGANIC COATINGS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(4), 18-21. https://doi.org/10.35784/iapgos.63

Artur Popko  artur.popko@wsei.lublin.pl
University of Economics and Innovation in Lublin  Poland
http://orcid.org/0000-0001-8882-0545
Konrad Gauda 
University of Economics and Innovation in Lublin  Poland
http://orcid.org/0000-0002-7300-6978