Assessment of the monuments of history list by students of university of economics


Abstract

The article presents the results of the task given to students of Commodity Studies at the Cracow University of Economics in the spring of 2018 within the framework of the subject Protection of Cultural Property with Customs Aspects. The students' task was to critically address the content of the list by indicating those places and objects which they found surprising or objectionable on the list and proposing those which in their opinion should be included but are not. In this first category, most people (as many as 8 out of 32 who spoke) were surprised at the inclusion of a stud farm in Janów Podlaski on the list, 5 of which decided that the farm should not be on the list at all. Łódź - a multicultural landscape of an industrial city - was also assessed very critically (3 votes of strong disapproval). As for adding new items to the list, most people (5) noticed the need to include Auschwitz Birkenau, the German Nazi concentration and extermination camp, and the Przemyśl Fortress (4), which has since actually happened in the latter case. The implementation of the task showed that such a form of protection of historical monuments is necessary in Poland, and the emotions aroused by the content of the MH list may have an educational and popularizing value.


Keywords

Monument of History; Students; Heritage; Cracow University of Economics

Czuba M., Pomniki historii. Stan prawny i zasady ochrony, [w:] B. Szmygin (red.), Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce. I Ogólnopolskie Spotkanie Opiekunów Pomników Historii, Lublin-Warszawa 2011, s. 159-163.

Chabiera A., Dąbrowski A., Fortuna-Marek A., Kozioł A., Lubaś M., Nowak P., Skaldawski B., Stępnik K., Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Warszawa 2017.

Frączak K., Skuteczność ochrony pomników historii w prawie polskim, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk, 2014, s. 260-270.

Konopka M., Pomniki historii – nie wykorzystana szansa, „Ochrona Zabytków” 52, 1999, nr 4 (207), s. 414-417.

Marcinek R., Pomniki historii. Najcenniejsze obiekty i zespoły zabytkowe w Polsce, [Narodowy Instytut Dziedzictwa; kilka wydań, m.in.:] wyd. III, Warszawa 2014.

Piotrowska K., Aspekty prawne zarządzania dziedzictwem na przykładzie pomników historii i miejsc światowego dziedzictwa, [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków, Warszawa-Gdańsk 2014, s. 271-284.

Pomniki Historii – źródło dziedzictwa kultury, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej”, nr 10, 2012 [numer w całości dedykowany omawianej tematyce].

Świdrak M., Krytyczne uwagi do instytucji pomnika historii, [w:] P. Dobosz, M. Biliński, W. Górny, A. Mazur, M. Hadel, A. Kozień (red.), Problemy ochrony prawnej sportowego dziedzictwa kulturowego i mechanizmy prawa sportowego, [Uniwersytet Jagielloński] Kraków 2018, s. 49-64.

Pruszyński J., Pomniki historii jako kategoria prawna, „Ochrona Zabytków” 52, 1999, nr 4 (207), s. 418-422.

Purchla J. (red.), Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989, Kraków 2008.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [z późniejszymi zmianami – tekst jednolity], Dz.U. 2018, poz. 2067.

Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010.


Published : 2019-02-27


Laskowski, A. (2019). Assessment of the monuments of history list by students of university of economics. Protection of Cultural Heritage, (7), 61-73. https://doi.org/10.35784/odk.209

Andrzej Laskowski  artlaskowski@interia.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland
https://orcid.org/0000-0003-2021-675X
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.