Monument of history – procedures of recognition and selection criteria on the example of the town of Trzebiatów, a candidate for the title


Abstract

The Mayor of Trzebiatów's application to recognize the Old Town Complex in Trzebiatów as a Monument to History was submitted to the Minister of Culture and National Heritage in April 2011. Trzebiatów is a town located in the poviat (district) of Gryfice, in the Zachodniopomorskie Voivodeship. The basis for submitting the application for the title of the Monument of History was the following:
- Preserved medieval urban layout of the Old Town complex with a clear cadastral division;
- Preserved historical buildings within the defensive walls,
- Entry of the Old Town area into the register of historical monuments;
- 40 objects within the Old Town boundaries are entered into the historical monuments register;
- In the Old Town there is a local spatial development plan in the form of a revaluation plan, adopted by the Trzebiatów City Council in 1996. The outline of the city's history as well as conservation and planning activities are presented, indicating at the same time its material and non-material values. The conclusion expressed the conviction that these values meet the selection criteria set by the Ministry of Culture and National Heritage.


Keywords

Historical Monument, Old Town, Trzebiatów, monuments

Latour S., 1981 r., Rewaloryzacja zabytkowych miast na Pomorzu Zachodnim, wyd.: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań 1981.

Latour S., 2005 r., Przemiany w przestrzeni miast zabytkowych na Pomorzu Zachodnim po II Wojnie Światowej, [w:] Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przemiany i kontynuacje, Materiały z Seminarium Naukowego Szczecińskiego Oddziału SHS, Szczecin 18-19 listopada 2005 r., wyd.: Muzeum Narodowe w Szczecinie, 2008 r.

Kulesza-Szerniewicz E., 2010 r., Zagospodarowanie dziedzictwa kulturowego Trzebiatowa - problemy i perspektywy, [w:] Trzebiatów - spotkania pomorskie 2009, red. J. Kochanowska, Pruszcz Gdański - Trzebiatów, s.231-237.

Kulesza-Szerniewicz E., 2016 r., Ochrona krajobrazu kulturowego w planowaniu przestrzennym na przykładzie gmin powiatu gryfickiego, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2015, wyd.: Trzebiatowski Ośrodek Kultury, 2016 r.

Kulesza-Szerniewicz E., 2018 r., Stare Miasto w Trzebiatowie - ochrona zabytkowych wartości a planowanie przestrzenne, [w:] Trzebiatów - spotkania pomorskie 2017, red. J. Kochanowska, Trzebiatów, s.175-191.

Ślaski K., 1960 r., Podziały terytorialne na Pomorzu w XII-XIII w., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, t. 18, z. 4.

Klempin R., 1868 r., Pommersches Urkundenbuch.

Karta obiektu zabytkowego – Stare Miasto w Trzebiatowie, 2014 r.; w zasobach WUOZ w Szczecinie.

Wniosek o przyznanie tytułu Pomnika Historii złożony do MKiDN za pośrednictwem ZWKZ.

Miejscowy plan zagospodarowania miasta w formie planu rewaloryzacji Starego Miasta, Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego nr 3, z dnia 12 marca 1997 r.

Strona internetowa NID: https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/opieka-nad-zabytkami/pomniki-historii

Strona internetowa Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury: https://kultura.trzebiatow.pl/


Published : 2019-02-27


Latour, A. (2019). Monument of history – procedures of recognition and selection criteria on the example of the town of Trzebiatów, a candidate for the title. Protection of Cultural Heritage, (7), 75-87. https://doi.org/10.35784/odk.219

Agnieszka Latour  agnieszka.latour@poczta.onet.pl
WUOZ  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.