Kłodzko fortress - a monument of history? The role of monument protection in the context of and regarding politics


Abstract

Kłodzko Fortress - an undisputed witness of the stormy Silesian wars between the two powers: Austria and Prussia, whose course changed the map of 18th- century Europe, but above all the building which is a unique example of modern military architecture in Europe, where the architectural solutions of several fortification schools intersect, preserved to this day and making the Kłodzko fortress a kind of encyclopedia of fortifications - remains outside the list of monuments recognized as Monuments of History. The efforts undertaken in 2009 to include the fortress on this list of prestigious monuments did not bring the expected result, and the past decade has provided many valuable conclusions on the role and scope of protection of monuments in relation to both local and central politics. This article is an attempt at a synthetic presentation of the case of the Kłodzko Fortress in connection with a renewed attempt to obtain the title of a Monument of History. It is also an echo of the voices focusing on the strictly Polish heritage that emerged during the conference Monuments of History - protection, management, promotion.


Keywords

Kłodzko fortress, fortification, architectura militaris, Silesian Wars

Bukal G., Twierdza Kłodzka 1620-1900, KAiU t. 31, z 3-4/86.

Kłodzko dzieje miasta, praca zbior. pod red. R. Gładkiewicza, Kłodzko 1998.

Lewicka M. L., Kulturowe i społeczne wartości mazowieckich zamków w Liwie i Iłży, [w:] Zamki w ruinie – zasady postępowania konserwatorskiego, praca zbior. pod red. B. Szmygina i P. Molskiego, Warszawa – Lublin 2012.

Małachowicz E., Twierdza Kłodzka, Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej, z. 2: 1987.

Małachowicz E., Nowożytne fortyfikacje Śląska europejskim dziedzictwem kultury, [w:] Nowożytne fortyfikacje Śląska . Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra, seria wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji „Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury”, t. XII, Warszawa 2000.

Małachowicz M., Fortyfikacje przełęczy Sudetów, [w:] Nowożytne fortyfikacje Śląska. Twierdze Kłodzko i Srebrna Góra, seria wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji „Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury”, t. XII, Warszawa 2000.

Molski P., Ochrona i zagospodarowanie wybranych zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria Architektura”, nr 3, 2007.

Pardela Ł., Pałubska K., Krajobraz w zrównoważonej adaptacji zabytkowych fortyfikacji (...), [w:] Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków, praca zbior. pod red. B. Szmygina, Warszawa 2015.

Awiżeń M., Wadex Invest i Fort Owcza Góra, [w:] Awiżeń M.: http://nowa.mojabrama.pl/wadex-invest-i-fort-owcza-góra (dostęp: 25.04.2019).

Bieńkowski B., Zwycięska wizja fortu „Owcza Góra”, [w:] http://dkl24.pl/pl/a/926/zwycieska-wizja-fortu----owcza-gora---.html (dostęp: 25.01.2018).

Definicja Pomnika Historii https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/ (dostęp: 31.05.2019).

Śledź A., Spółka Wadex pozwała Kłodzko do sądu o 10 mln złotych [w:] http://www.gazetawroclawska.pl/strefa-biznesu/firma/a/spolka-wadex-pozwala-klodzko-do-sadu-o-10-mln-zlotych,10168754/ (dostęp: 25.04.2019).

Zapis polityki lokalnych władz wobec zabytku: http://www.walbrzych.info/pl/wiadomosci,News,2396,twierdza-zdobyta.html (dostęp: 2.06.2019 r.).

Zapis starań Gminy Miejskiej Kłodzko o przejęcie Twierdzy Kłodzko na własność http://orka2.sejm.gov.pl/IZ4.nsf/main/7504FD36 (dostęp: 29.05.2019).

Wynik naboru w programie MKiDN w 2018 r. http://www.mkidn.gov.pl/media/po2019/wyniki_/20190514_Karta_publikacji_Ochrona_zabytkow_2019_I_nabor_(z_odwolaniami).pdf (dostęp: 5.06.2019).


Published : 2019-02-27


Stoklasek-Michalak, J. (2019). Kłodzko fortress - a monument of history? The role of monument protection in the context of and regarding politics. Protection of Cultural Heritage, (7), 193-206. https://doi.org/10.35784/odk.39

Joanna Stoklasek-Michalak  joanna-100klasek@wp.pl
Twierdza Kłodzko  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.