Kościuszko mound in Cracow – a monument of history. Maintenance, management, promotion

Treść ideowa zabytku. Odrobina historii.


Abstract

Kościuszko Mound, built in 1820-1823 by the Polish Nation as a symbolic grave and monument to Tadeusz Kościuszko, is the second significant sub-dominant feature in the cultural landscape of Cracow, next to Wawel Castle. In the mid-19th century, a citadel fort with neo-style features was built around the Mound, considered a masterpiece of architecturae militaris. In 1936, the Mound was entered into the register of monuments and in 2017, by decree of the President of the Republic of Poland, together with its surroundings, it was declared a Monument of History. As an earthen structure, the Mound is subject to constant processes of destruction caused by the forces of nature. The Committee of the Kosciuszko Mound established in 1820 is responsible for its permanent conservation. The Committee also takes care of the surroundings of the Monument by restoring components of the fort. The great success of the conservation and adaptation works is the transformation of the southern curtain (i.e. the earth rampart fortified with a wall, with a ramp for rolling out cannons) into a multi-cubature, two-storey conference and exhibition centre. The Committee also led to thinning the canopy of the self-seeding forest around the Mound and in the foreground of the fort, in order to expose this historic complex. In other parts of the fort, subordinate to the Committee, Kościuszko exhibitions are held, and ultimately the Kościuszko Museum is to be established here. Among the projects aimed at promoting the Kosciuszko Mound with its surroundings as an object of historical, architectural and landscape values - material and immaterial – there are numerous publications in Polish and foreign languages, lectures given in Poland, but also in the United States, France, Switzerland and Australia. The best evidence of the well-established place of Kosciuszko Mound in the Polish space and geography of the Globe and in the consciousness of Poles and many foreigners is the huge and steadily growing visitor turnout.


Keywords

Kościuszko Mound - symbolic grave – monument – maintenance – management – promotion.

Bogdanowski J., 1966, Fortyfikacje austriackie na ziemiach polskich w latach 1850 – 1914 ,,Studia do Historii Wojskowości” t. XII, cz.1, Warszawa;

Danowska E., 2017, Jak powstawał Kopiec Kościuszki w Krakowie - jego dzieje w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej [w:] ,,Krakowski Rocznik Archiwalny” XXIII, Kraków, s. 45 - 63;

Fort 2 ,,Kościuszko” 1994, ,,Atlas Twierdzy Kraków” Seria I, Tom 3, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – Komitet Kopca Kościuszki, Kraków;

Gordziałkowski J., 1994, Dzieje Komitetu Kopca Kościuszki (1820 – 1994) [w:] Kościuszce w hołdzie, red. M. Rokosz, Kraków, s. 85 - 184;

Gordziałkowski J., 2001, Kopiec Kościuszki – miejsce pielgrzymek Polaków [w:] 180 lat Kopca Kościuszki Materiały z sesji naukowej odbytej 15 kwietnia 2000 roku. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Kraków, s.15 - 103;

Janczykowski J., 2001, Historia i rewaloryzacja Fortu 2 ,,Kościuszko” [w:] 180 lat Kopca Kościuszki…, j. w. s. 147 - 166;

Niezabitowski M., 2001, Zbiory Komitetu Kopca Kościuszki i Muzeum Kościuszkowskie w Krakowie [w:] 180 lat Kopca Kościuszki . Materiały z sesji naukowej odbytej 15 kwietnia 2000 roku. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków, s.123 - 146;

Pamiętnik budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki przez Komitet zarządzający tąż budowa wydany, Kraków 1825 [1826]; Dodatek do Pamiętnika budowy Pomnika Tadeusza Kościuszki wydanego w 1825 roku, obejmujący sprawozdanie Komitetu Pomnikiem tym zarządzającego za czas do 1 lipca 1851 r. Kraków 1852; Dodatek drugi do Pamiętnika Pomnika Kościuszki obejmujący czas od 1 lipca 1851 do końca 1876 roku. Kraków 1878;

Rokosz M., 2001, Wywód historyczno-prawny Kopca Kościuszki w Krakowie i dzieje ustrojowe jego Komitetu w latach 1820 – 2000 [w:] 180 lat Kopca Kościuszki. Materiały z sesji naukowej odbytej dnia 15 kwietnia 2000 roku. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Kraków;

Rokosz M. , 2001, Katastrofa Kopca Kościuszki w 1997 roku i pierwsze próby ratowania zabytku [w:] 180 lat Kopca Kościuszki…, j. w., s. 167 - 175;

Rokosz M., 2015, Krajobraz z Kopcem Kościuszki. Szkic geograficzno-historyczny. The Kościuszko Mound and its surrouding landscape [w:] ,,Aura. Ochrona Środowiska” 7/2015, s. 19 - 21;

Rokosz M., 2016, Najkrótsza historia budowy i napraw Kopca Kościuszki ,,z ojczystej ziemi i z głazu krajowego” [w:] Kopiec Kościuszki i jego podłoże geologiczne. Atlas – Przewodnik. red. A. Wójcik, wyd. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków s. 6 - 22;

Rokosz M., 2017, Kopiec Kościuszki w Krakowie: czym jest i co znaczy / Krakow’s Kościuszko Mound what is and its significance? [w:] Tadeusz Kościuszko - historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności. Red. nauk. M. J. Żychowska. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Kraków, s. 119 – 125;

Rokosz M., 2017, Le tertre do Kościuszko a Cracovie: Quest – ce que c’est et quelle est sa signification? [w:] ,,Annales Academie Polonaise des Sciences. Cntre Scientificque a’ Paris” vol 19, 2017, s. 158 – 176;

Rokosz M., 2018, Obchody Roku Kościuszki w Krakowie. Czynności Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie od 23 marca 2017 do 23 kwietnia 2018 roku [w:] ,,Rocznik Krakowski” t. LXXXIV, Kraków 2018, s. 157 – 170;

Rokosz M., 2017, Kopiec Tadeusza Kościuszki w Krakowie – znak wiecznotrwały [w:] Rozważny i romantyczny. W 200. Rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Kraków, s.193 – 211;

Rożek M., 1981, Kopiec Kościuszki w Krakowie. Wydawnictwo Literackie Kraków;

Szydłowski T., 1926, Opieka nad zabytkami miasta Krakowa. Z działalności Urzędu konserwatorskiego [w:] ,,Rocznik Krakowski” 20, 1926, s. 192;

Szydłowski T., 1929, Kronika konserwatorska z lat 1925 do 1928 [w:] ,,Rocznik Krakowski” 22, 1929, s. 143;

Tylutki J., 2001, Założenia projektowe odbudowy Kopca Kościuszki w Krakowie [w:] 180 lat Kopca Kościuszki … s. 177 – 181;

Sprawozdania z czynności Komitetu Kopca Kościuszki publikowane na łamach ,,Rocznika Krakowskiego” od t. LX, 1994 r.; w t. LXI –LXIII z lat 1995 – 1997 skrócone sprawozdania w ramach Sprawozdań z działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; od t. LXIV, 1998 Sprawozdania z czynności Komitetu Kopca Kościuszki.


Published : 2019-02-27


Rokosz, M. (2019). Kościuszko mound in Cracow – a monument of history. Maintenance, management, promotion. Protection of Cultural Heritage, (7), 149-165. https://doi.org/10.35784/odk.9

Mieczysław Rokosz  info@kopieckosciuszki.pl
PREZES KOMITETU KOPCA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE  Poland

Mieczysław Rokosz, Associate Professor, Ph.D., retiree associated with the Jagiellonian University and the Academy “Ignatianum”  in Kraków; former head of the Department for Cultural Heritage of Poland. A long-standing lecturer at the Museology Institute of the Jagiellonian University, author of approximately 250 publications on history, broadly understood culture and heritage protection, including several books, for example, Wenecka Oficyna Aida Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Na Szańcach Pamięci. Szkice z dziedziny tradycji i tożsamości, Dzwony i wieże Wawelu, researcher of antique bells. A member of museum councils and many societies, among others member of the Society of the Friends of the History and Monuments of Kraków, the Scientific Society of Sandomierz, the Historical and Literary Society in Paris, and the Social Committee for Renovating the Monuments of Kraków. In the years 1993-2008, president of the Society of the Tatra Museum in Zakopane, since 1994 the president of the Kościuszko Mound Committee. mieczyk.rokosz@gmail.com.


Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.