Nauczanie architektury według myśli dydaktycznej profesora Bolesława Szmidta


Abstract

The article presents the views and didactic methods of professor Bolesław Szmidt based on the reports and results of the professor's work in SARP committees and other sources, and on the basis of didactic materials, student projects developed under the supervision of Bolesław Szmidt. The article uses traditional research methods: analysis of available archival materials, literature studies, and interviews with the associates and graduates of the professor. An attempt was made to characterize the didactic methods and the didactic process in the field of Architecture, which should be applied according to Bolesław Szmidt.


Keywords

architectural education; Bolesław Szmidt; Polish School of Architecture; Faculty od Architecture; Wrocław University of Technology

Chmielewski A. (red.), Wrocławskie środowisko akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945−2005, Ossolineum (Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo), Wrocław 2007.

Kaniewski P., Polska Szkoła Architektury w Wielkiej Brytanii 1942−1955, Wydawca Marek Woch, Warszawa 2013.

Przesmycka E., Jabłoński W., Studia w Polskiej Szkole Architektury w Liverpoolu 1942−1946. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 13(4), 2017, 52−61.

Szubert H. (red.), Bać Z. (red.), Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 1949−1974, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1976.

Szmidt B. (red.), Korzeniewicz W. (red.), The Polish School of Architecture 1942−1945, The University of Liverpool, Liverpool 1945.

Szmidt B., Zagadnienie studiów architektonicznych, maszynopis, około 1947 r., źródło: Biblioteka Politechniki Warszawskiej, sygn.. GPIM-III.011472-K.

Szmidt B., W. Cęckiewicz, Stan i perspektywy rozwojowe architektury, [w:] II Kongres Nauki Polskiej. Materiały i dokumenty, Tom II, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1974, s. 982−996.

Komunikat SARP, nr 10/1955, Komisja Wydawniczo-Prasowa Zarządu Głównego SARP, Warszawa 1955.

Nagroda im. St. Nowickiego i St. Skrypija 1966 r., [w:] Architektura, nr 1/230, Warszawa 1967, s. 31−33.

Doroczna Nagroda SARP im. Architektów Stanisława Nowickiego i Stanisława Skrypija 1972 r., [w:] Architektura, nr 10/299, Warszawa 1972, s. 326−329.


Published : 2021-12-30


Jabłoński, W. (2021). Nauczanie architektury według myśli dydaktycznej profesora Bolesława Szmidta. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 17(4), 50-56. https://doi.org/10.35784/teka.2843

Wojciech Jabłoński  w.jablonski@pollub.pl
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska  Poland
https://orcid.org/0000-0002-4954-2279