Multimedia John Paul II park – conceptual project of an educational path in the district of Czuby in Lublin


Abstract

Urban green areas are an important element of urban public spaces. They enable users to be in touch with nature, relax and provide a space for active recreation. Dry valleys and ravines are the place where the best design solution – in order to preserve the natural character of vegetation and terrain, and meet the recreational and leisure needs of residents – is to create a park or to introduce individual walking paths. The paper presents a conceptual design for the development of the St. John Paul II Park together with the program of educational path concerning the figure of the Polish Pope.


Keywords

ravine; educational path; St. John Paul II Park; Lublin; district of Czuby

Antczak A. 2007. Zasady tworzenia leśnej ścieżki edukacyjnej (w:) ABC edukacji leśnej, CILP, Bedoń, s. 65−80.

Baud-Bovy M., Lawson F. 2000. Tourism & recreation. Handbook of planning and design, Architectural Press, New York.

Boguszewska K., Boguszewska M. 2014. Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej na przykładzie suchych dolin Lublina w kontekście rozwiązań projektowych z Polski i ze świata. Wąwozy i suche doliny Lublina Potencjał i zagrożenia. (red.) Ewa Trzaskowska, Lublin s. 183−194.

Babiński J. 2012, „Kwestia ekologiczna” w nauczaniu Jana Pawła II, „Studia Gdańskie” T. XXX (2012), s. 249−262.

Bijak S. 2015, Nie tylko przyroda – elementy kulturowe w programie ścieżek dydaktycznych, . Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 17. Zeszyt 45/4/2015: 30−36.

Brusiło J. 2007, Przyroda w antropologii i teologii Jana Pawła II, Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II ks. Maciej Ostrowski, Izabela Sołjan (red.) XV Seminarium Sacrum i przyroda, Kraków, 2007, s. 47−64.

Chmielewski Sz., Łukasik A., Owczarek P. 2013. Ekologiczny System Obszarów Chronionych Miasta Lublin a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Teledetekcja środowiska 49: 7−14.

Hryciuk J., Trzaskowska E., Adamiec P. 2014. Wpływ stanu zachowania i form zagospodarowania suchych dolin na walory krajobrazowe Lublina. Wąwozy i suche doliny Lublina Potencjał i zagrożenia. (red.) Ewa Trzaskowska, Lublin, s. 71−81.

Janeczko E. 2010. Ścieżki edukacyjne jako element rekreacyjnego zagospodarowania lasu. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 1(24): 100−107.

Pajurek J., 2017, 30 rocznica wizyty św. Jana Pawła II, „Ku Świętej Rodzinie”, rok III 6 (7) 2017: 2−3.

Pociask-Karteczka J. 2007. Przyroda w nauczaniu Jana Pawła II. XV Seminarium Sacrum i przyroda „Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II”. (red.) Ks. Maciej Ostrowski, Izabela Sołjan, Kraków, s. 65−86.

Rodzik J. 2014. Wąwozy a suche doliny erozyjno-denudacyjne w Lublinie, Wąwozy i suche doliny Lublina Potencjał i zagrożenia Redaktor naukowy Ewa Trzaskowska, Lublin, s. 21−30.

Seneta W., Dolatowski J. 2012. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Śladkowski W., Figiel G. 2017. Lublin 700 lat dziejów miasta, Lublin. Towarzystwo Naukowe, Lublin.

Download

Published : 2019-10-31


Dudkiewicz, M., Kowalczyk, M., & Moryc, C. (2019). Multimedia John Paul II park – conceptual project of an educational path in the district of Czuby in Lublin. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 42-48. https://doi.org/10.35784/teka.712

Margot Dudkiewicz  margotdudkiewicz@o2.pl
Department of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin  Poland
https://orcid.org/0000-0002-3762-6192
Monika Kowalczyk 
Cyprian Moryc 
The Sacred Art Workshop St. Bernardine and Bl. Nicholas at the Passion-Mary Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska  Poland