Czasopismo "Technika Lotnicza i Astronautyczna" (TLiA) jest recenzowanym, popularnonaukowym kwartalnikiem wydawanym przez Politechnikę Lubelską w wersji drukowanej i elektronicznej, w języku polskim. Stanowi kontynuację czasopisma „Technika Lotnicza” ukazującego się w latach 1932-1993. Zakres dziedzinowy zamieszczanych w nim artykułów obejmuje inżynierię mechaniczną i lotniczą. Celem czasopisma jest umożliwienie szerokiemu gronu autorów – profesorów, studentów, ekspertów w tej branży – publikowania rezultatów ich badań i projektów dotyczących polskich osiągnięć w przemyśle lotniczym, nowych konstrukcji i patentów lotniczych. Czasopismo publikuje w formule otwartego dostępu (open access) na licencji Creative Commons Attribution – CC BY 4.0 Int. (do 2023 r. włącznie – CC BY-SA). (więcej)         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 Pobieranie

Pełny numer