"Technika Lotnicza i Astronautyczna" jest kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim. Jest kontynuacją czasopisma "Technika Lotnicza", wydawanego od roku 1932. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły z zakresu techniki lotniczej oraz astronautycznej, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na polskie osiągnięcia w zakresie przemysłu lotniczego, badań i rozwoju, nowych konstrukcji i patentów lotniczych, a także osiągnięcia będące wynikiem projektów badawczych.

DOI: 10.35784

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo