O czasopiśmie

"Technika Lotnicza i Astronautyczna" jest kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim. Jest kontynuacją czasopisma "Technika Lotnicza", wydawanego od roku 1932. W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły z zakresu techniki lotniczej oraz astronautycznej, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na polskie osiągnięcia w zakresie przemysłu lotniczego, badań i rozwoju, nowych konstrukcji i patentów lotniczych, a także osiągnięcia będące wynikiem projektów badawczych.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest popularyzacja techniki lotniczej w środowisku akademickim, przemysłowym, a także wśród entuzjastów lotnictwa. W szczególności czasopismo ma za zadanie:
- prezentowanie wyników badań, patentów lotniczych, nowych konstrukcji lotniczych;
- umożliwianie młodym autorom (studentom) upublicznianie własnych osiągnięć z zakresu techniki lotniczej i astronautycznej;
- przekazywanie najnowszej wiedzy z zakresu techniki lotniczej i astronautycznej;
- pełnienie roli ambasadora polskich osiągnięć w zakresie techniki lotniczej i astronautycznej.