Kontakt

Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny, ul. Nadbystrzycka 36, pok. 604, tel. 515155341,

Główna osoba do kontaktu

Jarosław Pytka
Politechnika Lubelska

Wsparcie techniczne