SOLUTIONS OF FORWARD PROBLEMS OBTAINED VIA BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR NONHOMOGENEOUS DOMAINS IN REGARD TO ELECTRICAL CONDUCTIVITY


Abstract

I present solution of the forward problem for electric field obtained through the boundary element method. The function which describes electrical conductivity distribution on the domain possesses two different nonzero values. Proposed approach can be utilised in order to obtain solution of the inverse problem in the flood embankment control system. Such system relies on the electrical impedance tomography.


Keywords

numerical simulation; boundary element method; forward problem

Beer G.: Programming the Boundary Element Method. An Introduction for Engineers. John Wiley & Sons, Eastbourne 2001.

Filipowicz S.F., Rymarczyk T.: Tomografia Impedancyjna - pomiary, konstrukcje i metody tworzenia obrazu. BEL Studio, Warszawa 2003.

Griffiths D.J.: Podstawy elektrodynamiki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kythe P.K.: An introduction to Boundary Element Methods. CRC Press, USA 1995.

Olchowy D.: System impedancyjnej tomografii komputerowej bazujący na procesorze sygnałowym o niskim poborze mocy. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 3/2013, 57-58.

Rutkowski K. i in.: Ocena zmienności przestrzennej wilgotności gleby na podstawie map konduktywności elektrycznej. Część II. Inżynieria Rolnicza 8/2007, 225-232.

Rymarczyk T., Rymarczyk P.: Nondestructive Method for Monitoring Flood Embankment System. IIPHDW 2013, Brno, Czech Republic, September 2013.

Sikora J.: Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych. Politechnika Lubelska, Lublin 2011.

Wieleba P.: Otwarta, obiektowa biblioteka metody elementów brzegowych do rozwiązywania zagadnień tomografii dyfuzyjnej - Rozprawa doktorska. Instytut Elektrotechniki, Warszawa 2010.


Published : 2019-12-28


Tchórzewski, P. (2019). SOLUTIONS OF FORWARD PROBLEMS OBTAINED VIA BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR NONHOMOGENEOUS DOMAINS IN REGARD TO ELECTRICAL CONDUCTIVITY. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 5(3), 14-18. https://doi.org/10.5604/20830157.1166546

Paweł Tchórzewski  pawel.tchorzewski87@gmail.com
Net-Art, Dział R&D, ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin  Poland