APPLICATION OF HURST INDICATOR TO CHOOSE AN ALGORITHM FOR RESOURCE CONTROL OF A TELECOMMUNICATION NETWORK


Abstract

It has been shown that fuzzy integrals (Sugeno and Shocke) have special properties and are suitable for a fuzzy system for managing the resources of a telecommunication network. The form of choosing a method for calculating the Hurst coefficient in a fuzzy control system for telecommunication network resources is proposed.


Keywords

traffic; Hurst coefficient; membership function; fuzzy integral; fuzzy measure

Bychkov Ye. D.: Prilozheniye teorii nechetkikh (FUZZY) mnozhestv v matematicheskikh modelyakh sistem svyazi. Izd-vo Omskoy Gos. Med. Akademii, Omsk 2000.

Dang T. D., Sonkoly В., Molnar S.: Fractal Analysis and Modelling of VoIP Traffic. NETWORKS-2004. Vienna. Austria. 2004, 95–104.

Dubois D., Prad H.: Fuzzy Sets and Systems: Theory and applications. Acad. Press, New York 1980.

Ghaderi M.: On the Relevance of Self-Similarity in Network Traffic Prediction. School of Computer Science, University of Waterloo, Waterloo 2003.

Ilnickis S.: Research of the Network Server in Self-Similar Traffic Environment. Scientific proceedings of Riga Tecnical University Telecommunication and Electronics. Computer Science l/2004, 78–81.

Karasaridis A., Hatzinakos D.: Network Heavy Traffic Modeling Using a-stable Self-Smilar Process. IEEE Transactin on Communications 49(7)/2001, 1203–1214. DOI: https://doi.org/10.1109/26.935161

Neyman V. I.: Novoye napravleniye v teorii teletrafika. Elektrosvyaz' 7/1998, 27–29.

Osin A. V.: Vliyaniye samopodobnosti rechevogo trafika na kachestvo obsluzhivaniya v telekommunikatsionnykh setyakh. PhD thesis, Moscow 2005.

Pospelov D. A.: Nechetkiye mnozhestva v modelyakh upravleniya i iskusstvennogo intellekta. Nauka, Moscow 1986.

Shelukhin O. I. (red.): Fraktal'nyye protsessy v telekommunikatsiyakh. Radiotekhnika, Moscow 2003.

Sugeno M.: Fuzzy measures and fuzzy integrals: a survey. Fuzzy automata and decision processes. North-Holland Publishning Company, Amsterdam 1977, 89–102.

Tsybakov B. S., Georganas N. D.: Self-Similar Processes in Communications Networks. IEEE Trans. on Information Theory 44(5)/1998, 1713–1725. DOI: https://doi.org/10.1109/18.705538

Download

Published : 2020-03-30


Vrublevskiy, A., Lesovoy, I., & Pylypenko, G. (2020). APPLICATION OF HURST INDICATOR TO CHOOSE AN ALGORITHM FOR RESOURCE CONTROL OF A TELECOMMUNICATION NETWORK. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 10(1), 4-7. https://doi.org/10.35784/iapgos.921

Anton Vrublevskiy  vrublevskiyar@gmail.com
Odessa National Academy of Telecommunication named after O.S. Popov, Department of Telecommunications Systems   Ukraine
http://orcid.org/0000-0002-6488-3418
Ivan Lesovoy 
Odessa National Academy of Telecommunication named after O.S. Popov, Department of Telecommunications Systems   Ukraine
http://orcid.org/0000-0002-3807-2099
Gennadij Pylypenko 
Odessa National Academy of Telecommunication named after O.S. Popov, Department of Telecommunications Systems   Ukraine
http://orcid.org/0000-0002-8635-9019