Influence of the interface location at the height of composite reinforced concrete elements on the interface crack limit state


Abstract

In this paper the results of the research of T-shape cross-section beams with differently located interface are presented. The cracks pattern and the value of the force causing the interface cracking are analysed. Moreover, the influence of the interface location and the difference of the elastic moduli of joint materials on the stress level in the interface were also analysed.


Keywords

concrete composite beams; T-shape cross-sections; interface; delamination

Cholewicki A.: Konstrukcje zespolone z prefabrykatów, Prace Naukowe ITB, Warszawa 2001

Gohnert M.: Proposed theory to determine the horizontal shear between composite precast and In situ concrete. Cement and Concrete Composites 22 (2000), str. 469-476

Gromysz K.: Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2013

Halicka A.: Studium stanu naprężeń i odkształceń w płaszczyźnie styku i strefie przypodporowej elementów zespolonych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych, Wydawnictwo uczelniane, Lublin 2007

Hegger J., Görtz S.: Nachträglich ergänzte Querschnitte mit hotizontaler Fuge nach DIN 1045-1. Beton- und Stahlbetonbau 98, Heft 5/2003, str. 277-284

Sadowska-Buraczewska B.: Zginane belki żelbetowe wzmacniane betonami nowej generacji, Materiały IX Konferencji naukowej „Konstrukcje zespolone”, Zielona Góra 2011, str. 267-274

Tan K. H., Guan L. W., Lu X., Lim T. Y.: Horizontal Shear Strenght of Indirectly Loaded Composite Concrete Beams, ACI Structural Journal/July-August 1999, str. 533-538

Wilczyński R.: Konstrukcje Zespolone, Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Wersja finalna, pod red. B. Lewickiego, ITB, Warszawa 2004, str. 193-207

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków


Published : 2014-09-11


Jabłoński, Łukasz (2014) “Influence of the interface location at the height of composite reinforced concrete elements on the interface crack limit state”, Budownictwo i Architektura, 13(3), pp. 095-102. doi: 10.35784/bud-arch.1770.

Łukasz Jabłoński 
Department of Civil Engineering; Faculty of Civil Engineering and Architecture; Lublin University of Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0002-9221-8335
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Budownictwo i Architektura supports the open science program. The journal enables Open Access to their publications. Everyone can view, download and forward articles, provided that the terms of the license are respected.

Publishing of articles is possible after submitting a signed statement on the transfer of a license to the Journal.