ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE 316L STEEL SURFACE AFTER DIFFERENT SURFACE TREATMENT METHODS


Abstract

The paper presents the selected results of surface quality. The selected 2D and 3D surface roughness parameters are analyzed. An intensive development of various surface topography measuring techniques allows the prediction of the functional attributes of the surface and also evaluation of its quality. The measurement strategy highly influences the results of the evaluation of surface roughness. Finally, some general conclusions are given.


Keywords

surface layer; surface roughness; 316L steel

S. Adamczak, Pomiary geometryczne powierzchni. Zarysy kształtu, falistość i chropowatość. Warszawa, WNT, 2008.

M. Blicharski, Inżynieria powierzchni. Warszawa, WNT, 2009.

Z. Humienny (red.), Specyfikacje Geometrii Wyrobów (GPS) – wykład dla uczelni technicznych. Oficyna wydawnicza PW, 2001.

B. Kamieńska-Krzowska, M. Kłonica, “Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości,” Mechanik, nr 8-9, 138-145, 2014.

M. Wieczorowski, A. Cellery, J. Chajda, Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni czyli o chropowatości i nie tylko. Politechnika Poznańska, Poznań 2006.

M. Wieczorowski, “Podstawy teoretyczne filtracji morfologicznej w pomiarach chropowatości powierzchni, ” Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol.29 nr 4, 41-49, 2009.

A. Zaborski, “Komputeryzacja pomiarów błędów kształtu i stereometrii przedmiotów walcowych,” Mechanik, nr 11, 828-832, 2010.

PN-EN ISO 4288:1997, Wymagania geometryczne wyrobów. Struktura geometryczna powierzchni. Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową.

PN-EN ISO 11562:1998, Specyfikacje geometrii wyrobów. Struktura geometryczna powierzchni. Metoda profilowa. Charakterystyki metrologiczne filtrów z korekcją fazy.

PN-EN ISO 13565-1:1999, Specyfikacje geometrii wyrobów. Struktura geometryczna powierzchni. Metoda profilowa. Powierzchnie o warstwowych właściwościach funkcjonalnych. Filtrowanie i ogólne warunki pomiaru.

PN-EN ISO 4287:1999/A1:2010P, Specyfikacje geometrii wyrobów. Struktura geometryczna powierzchni: metoda profilowa. Terminy, definicje i parametry struktury geometrycznej powierzchni.

M. Kłonica, J. Kuczmaszewski, M. Kwiatkowski, J. Ozonek, “Polyamide 6 surface layer following ozone treatment, ” International Journal of Adhesion and Adhesives, 64, 179-187, 2016.

J. Kuczmaszewski, I. Zagórski, “Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP, ” Mechanik, nr 12, 999-1004, 2012.

J. Matuszak, K. Zaleski, “Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium, ” Mechanik, nr 8-9, 509-516, 2014.

A. Skoczylas, “Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym, ” Advances in Science and Technology, nr 8, 121-128, 2011.

W. Zielecki, P. Pawlus, R. Perłowski, A. Dzierwa, “Surface topography effect on strength of lap adhesive joints after mechanical pretreatment, ” Archives of Civil and Mechanical Engineering, 13, nr 2, 175-185, 2013.

Download

Published : 2016-12-26


Kłonica, M. (2016). ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE 316L STEEL SURFACE AFTER DIFFERENT SURFACE TREATMENT METHODS. Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering, 2(1), 73-79. https://doi.org/10.35784/jteme.512

Mariusz Kłonica  m.klonica@pollub.pl
Department of Production Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Lublin University of Technology, 36 Nadbystrzycka St., 20-618 Lublin, Poland  Poland
https://orcid.org/
Open access
All articles published in Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering (JTEME) are open-access. New works in this journal are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.