The wooden architectural complex of the city and royal residence of the John III Sobieski in Kukizów

Mykola Bevz

m.bevz@pollub.pl
Department of Architecture and Conservation; Lviv Polytechnic National University;; (Ukraine)
https://orcid.org/0000-0003-1513-7045

Abstract

The palace in Kukizów of King of Poland John III Sobieski is known only to a narrow group of architecture and art historians. The palace and park complex ceased to exist in the 19th century. The architecture of the palace is known especially from the descriptions in the inventory documents from the early 18th century. Although the authorship of the palace design belongs to the well-known artists of the era – Augustyn Wincenty Locci and Piotr Beber, its architecture has not yet been reconstructed. A specific feature of the royal residence in Kukizów was the construction of royal buildings and town buildings in a wooden material. The intention to create a city complex and an entirely wooden residence was a unique experiment in the field of European architecture and urban planning of the 17th century. In the paper we present the results of our research on the architecture of the palace and town for the end of the 17th century.


Keywords:

royal residence, Kukizów town, John III Sobieski, palace, park, 17th century

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na kresach dawnej Rzeczypospolitej. – Warszawa: Ossoloineum,1999. T. 7.
  Google Scholar

Archive of the Department of Architecture and Conservation, Lviv Polytechnic National University: Bevz, Mykola, Materials of field survey of the old castle in Kukizów-Leshchiw, sygn. 2016-PM-01, p. 1-8.
  Google Scholar

AGZ. – T. I. – Warszawa: 1868. – S. 113-115. (przywilej z 1699 р.) [in] http://www.europeana.eu/portal/record/92033/Bibliographic Resource_3000053548350.html [Access: 19 Dec 2018]
  Google Scholar

AGZ. – T. X. – Warszawa: 1884. – S. 213. Dokument erekcyjny kościoła w Żółkwi. Available: http://www.europeana.eu/portal/record/92033/Bibliographic Resource_3000053548350.html [Access: 19 Dec 2018]
  Google Scholar

AGZ. – T. XIV. Najdawniiejsze zapiski sądỏw lwowskich. 1440-1456. – Warszawa: 1889. S. 19 (dok. 137). Available: http://www.europeana.eu/portal/record/92033/Bibliographic Resource_3000053548350.html [Access 19.12.2018].
  Google Scholar

Aleksandrowycz W., “Ukrajinski malarii pracijuczi na dwori Jana III Sobieskoho”, in: Chronika 2000. - Ukrajina-Polszcza: dialog uprpdowz tysiaczolit. Kyiv, 2012, pp. 17-151.
  Google Scholar

Balaban M. “Karaici”, in: Studia historyczne w Polsce. pp. 26-28.
  Google Scholar

Baliński M., Lipiński T. Starożytna Polska pod wzgłędem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. Warszawa, 1845. pp. 606-607.
  Google Scholar

Baskakov N.A., Zajączkowski A., Šapšal S.M. Karaimsko-russko-polskiy slovar’. Moskva, 1974, pp. 336–337.
  Google Scholar

Bevz M., “Problemy reheneratsiyi zapovidnykh terytoriy istorychnykh mist”, Visnyk Natsionalnoho Universytetu „Lvivska politechnika“. Arkhitektura. Lʹviv, 2001. №429, pp. 146-155.
  Google Scholar

Bevz M. “Palac krolewski Jana III Sobieskiego w Kukizowie: proba rekonstrukcji urbanistyczno-krajobrazowej”, in: Wladza i architektura. Rezydencje monarchow i siedziby wladz panstwowych w Europie – formy i funkcjie (XV-XXI w.), Materials of the 1st PRE international scientific conference in the Royal Castle in Warsaw, 9-11 April 2014, ed. Anna Czarniecka, Przemyslaw Deles, Angela Soltys, Zamek Krolewski w Warszawie-Muzeum, pp. 261-281.
  Google Scholar

Brykowski R. Cerkwie drewniane na kresach. Warszawa, 2001. pp. 77.
  Google Scholar

Gębarowicz M. Szkice z historii sztuki XVII wieku. Chapter 3: Pałac w Kukizowie. Toruń: 1966. pp. 231-245.
  Google Scholar

Janusz B., “Karaici i ich cmentarzysko w Kukizowie“, Ziemia, 1911, vol. 11, p. 3.
  Google Scholar

Cadastral Maps and Landowner Records from Kukizow. Avaialble: http://www.geshergalicia.org/towns/kukizow. [Access: 20 Sep 2019]
  Google Scholar

Cracovia Leopolis, DUBLANY / JAMNA / JAREMCZE / KUKIZÓW / SOKAL / WOROCHTA. Available: http://www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=1499 [Access: 21 Apr 2015]
  Google Scholar

Wikipedia.org, Jan III Sobieski. Available: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_III_Sobieski [Access: 10 Mar 2020]
  Google Scholar

Wikipedia.org Kukizów. Available: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kukiz%C3%B3w [Access: 20 Apr 2019]
  Google Scholar

Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Kukizowie. Available: http://www.rkc-skowyra.com/publ/7-205-2//Dekanat Żółkiew [Access: 20 Sep 2019]
  Google Scholar

Szlak Sobieskiego. Available: http://szlaksobieskiego.pl/publikacje/1/1.pdf [Access: 20 Apr 2015]
  Google Scholar

Kowalczyk J., “Pałac Jana III w Kukizowie: Piotr Beber czy Augustyn Locci?”, Arx Felicitatis, 2001, pp. 183-189.
  Google Scholar

Kriegsarchiv Wien. H 76-133, F. Mapa 1890 r. Galicya.
  Google Scholar

Kuśnierz K. Sieniawa. Krakow, 1999. p. 114.
  Google Scholar

Mańkowski T., “Mecenat Jana III w Żółkwi”, Prace Komisii Historii Sztuki, 1948. pp. 133-138.
  Google Scholar

Galizien und Lodomerien (1779–1783) - First Military Survey, Available: https://mapire.eu/en/map/firstsurvey-galicia/?layers=144&bbox [Access: 20 Apr 2019]
  Google Scholar

F. Von Mieg map. Osterraichisches Staatsarchiv. Kriegsarchiv. Sygn. B IX A, ark. 265.
  Google Scholar

Milobędzki A., Architektura Polska XVII wieku. PWN, 1980. p. 397.
  Google Scholar

Mossakowski S., Tylman z Gameren.Architekt polskiego baroku. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1973. 350 s.
  Google Scholar

Mychailo P., Pamijatajemo tebe. Meminimus Tui. Z istorii Kukezowa. Lviv, 2014, pp. 77-108.
  Google Scholar

Gębarowicz M. „Opisanie pałacu Kukizowskiego die 24 Juni 1741 Anno. Inwentarz pałacu, ogrodu, folwarku i ratusza w Kukizowie z archiwum Jana Tarły” in: Szkice z historii sztuki XVII wieku. Chapter 3. Toruń: 1966, pp. 236-245.
  Google Scholar

Persowski F., Osady na prawie russkiemu, wołoskiemu i niemieckim w ziemi Lwowskiej. Lwów, 1924, p. 46.
  Google Scholar

Petryszyn H., Karta F. von Miega” (1779 -1782) jak dzerelo do mistoznavstwa Halyczyny. Lviv Wydawnyctwo Nacionalnoho uniwersytetu “Lwiwska Politechnika”, 200, p. 290.
  Google Scholar

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Vol. VIII, 1911, p. 176.
  Google Scholar

Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, 1883, vol. IV, p. 854.
  Google Scholar

Swesznikow I.K., Dowidnyk z archeologii Ukrainy. Lwiwska oblast. Naukowa dumka, Kyiv, 1976, p. 56.
  Google Scholar

Kukyziv, kadastrova karta, 1854 r., ark. 3, 5, 7, 8. Tsentralnyj derzhawnyj istorycznyi archiw Ukrainy w misti Lwowi, fond 186, opys 5, spr. 330.
  Google Scholar

Kukyziv, kadastrova karta, 1870 r., ark. 8. Tsentralnyj derzhawnyj istorycznyi archiw Ukrainy w mistiLwowi, fond 186, opys 5, spr. 331.
  Google Scholar

Kukyziv, kadastrova karta, 1927 r., ark. 3, 5, 7,8. Tsentralnyj derzhawnyj istorycznyi archiw Ukrainy w misti Lwowi, fond 186, opys 5, spr. 335.
  Google Scholar

Kukyziv, karta 1890 r. – ark. 44, (1440). Tsentralnyj derżawnyj istorycznyi archiw Ukrainy w misti Lwowi, fond 9, opys 1, spr. 1.
  Google Scholar

Wojcik Z., Jan Sobieski: 1629-1696. PIW, Warszawa 1983.
  Google Scholar

Zdybel B., „Kukyziw jakyj ja znaju I jakyj ja czula”, in: MychailoPadura. Pamijatajemo tebe. Meminimus Tui. Z istorii Kukezowa. Lviv, 2014, pp. 500-505.
  Google Scholar

Download


Published
2020-03-20

Cited by

Bevz, M. (2020) “The wooden architectural complex of the city and royal residence of the John III Sobieski in Kukizów”, Budownictwo i Architektura, 18(4), pp. 059–082. doi: 10.35784/bud-arch.710.

Authors

Mykola Bevz 
m.bevz@pollub.pl
Department of Architecture and Conservation; Lviv Polytechnic National University;; Ukraine
https://orcid.org/0000-0003-1513-7045

Statistics

Abstract views: 285
PDF downloads: 190


License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Budownictwo i Architektura supports the open science program. The journal enables Open Access to their publications. Everyone can view, download and forward articles, provided that the terms of the license are respected.

Publishing of articles is possible after submitting a signed statement on the transfer of a license to the Journal.