"Poplars and Cypresses” – that is the phenomenon of popularity of Populus Italica in the Kingdom of Poland in the 19th century

Kamila Lucyna Boguszewska

k.boguszewska@pollub.pl
Department of Modern Architecture, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology (Poland)
https://orcid.org/0000-0002-1513-2490

Abstract

Lombardy poplar is a tree with a distinctive cypress shape, which grows very fast and has little soil requirements. The species probably originated at the turn of the 17th and 18th century in Lombardy, where it spread via France and Germany, arriving at the territory of the Crown in the second half of the 18th century.

However, it was only in the 19th century that its popularity reached its peak. The Lombardy poplar was being planted as a popular avenue plant. It was also an important part of the park complexes designed in a sentimental landscape style inspired by the work of Jean Jacques Rousseau. The article analyses the phenomenon of the popularity of poplar trees on the territory of the Kingdom of Poland in the context of the then literary and philosophical programme of the garden, whose two key sources are to be found in Arcadian literature – J. Milton's Paradise Lost, J. J. Rousseau's works such as New Heloise or Jacques Dellille's Gardens.

Supporting Agencies

badania statutowe

Keywords:

Jean Jacques Rousseau, L’isle de peupliers, lombardy poplar

Bartnik R., Portret miasta Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618−1939, wydano z okazki 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Lublin 2017.
  Google Scholar

Boguszewska K., Przekształcenia przestrzenne założenia ogrodowego w Zwierzyńcu na tle kompozycji XVII- i XVIII-wiecznych polskich ogrodów rezydencjonalnych, maszynopis, Architectus – pismo Politechniki Wrocławskiej, 2020.
  Google Scholar

Boguszewska K., Zieleń Pasów Przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina, [w:] Roślinność pasów przydrożnych Lublina potencjał i zagrożenia, Redakcja Ewy Trzaskowskiej, Urząd Miasta Lublin, 2017.
  Google Scholar

Brzezowski W., Jagiełło M., Ogrody na Śląsku, T. 2 barok, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2017, p. 354.
  Google Scholar

Bugała W., Topole piramidalne, ich pochodzenie i historia uprawy, in: Wszechświat pismo przyrodnicze, no. 1, January 1968.
  Google Scholar

Ciołek G., Ogrody Lublina w XIX wieku, [w:] Ochrona Zabytków 7/4 (27), 1954.
  Google Scholar

Czartoryska I., Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów, Wrocław 1805.
  Google Scholar

Giżycki F.K., O przyozdabianiu siedlisk wieyskich: rzecz zastosowana do Polski. Vol.2, Nakładem i drukiem N. Glucksberga, Warszawa 1827.
  Google Scholar

Jagiełło M., Brzezowski W., Ogrody na Śląsku, T. 1 od średniowiecza do XVII wieku, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2014.
  Google Scholar

Kowalczyk J., Zamojskie rysunki Jana Pawła Lelewela w Petersburgu, [in:] Zamojski Kwartalnik Kulturalny, No. 1−2 (86−87), 2006.
  Google Scholar

Laborde A., Description des noveaux jardins de la France et de ses anciens Chate aux, melee d’observations sur la vie de la campagne et la composition des jardins: par Alexandre de la borde, les dessins par Ct. Bourgeois, Paris 1808.
  Google Scholar

Ludwisiak M., Arkadia Heleny Radziwiłłowej – zagadnienie śmierci w XVIII-wiecznym ogrodzie [in:] Acta Universitatis Lodziensis, folia historica, 77, 2003.
  Google Scholar

Ludwisiak M., Postać Jana Jakuba Rousseau i jego wpływ na współczesność, [in:] Acta Universitatis Lodziensis, folia historica, 81, 2007.
  Google Scholar

Majdecki M. Historia Ogrodów od XVIII wieku do współczesności, vol. 2, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2008.
  Google Scholar

Morel M., Theórie des jardins, A Paris: Chez Pissot, libraire, quai des Augustins, près la rue Gilles-cur, 1776.
DOI: https://doi.org/10.5962/bhl.title.43262   Google Scholar

Piwkowski W., Arkadia Heleny Radziwiłłowej studium historyczne, Warszawa 1998.
  Google Scholar

Przegon W., Żygawski J., Kartograficzne Zamostiana, Kraków-Zamość 2018.
  Google Scholar

Przegon W., Krajobrazy XIX-wiecznego Zamościa w akwarelach i rysunkach Jana Pawła Lelewela, Kraków 1997.
  Google Scholar

Przesmycka N., Boguszewska K., Kształtowanie terenów zieleni w układzie urbanistycznym śródmieścia Lublina, typescript, Lublin 2018.
  Google Scholar

Przesmycka N., Lublin: przeobrażenia urbanistyczne 1815−1939, Politechnika Lubelska, 2012.
  Google Scholar

Przesmycka N., Przeobrażenia historycznych terenów zielonych Lublina do 1939 roku, [in:] Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i studiów Krajobrazowych, OL PAN.
  Google Scholar

Rostafiński J., O Topoli włoskiej w Polsce= Note sur le peuplier d’Italie en Pologne, Lwów 1913.
  Google Scholar

Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.
  Google Scholar

Sroczyńska B., Konserwatorska Teka Zamojsla, Zamość w XIX wieku, Wydawnictwa PKZ, Warszawa-Zamość 1986, p. 32.
  Google Scholar

Thiebaut de Berneaud, Arsenne , Voyage a l’isle des Peupliers, par Arsenne Thiebaut…, Paris 1798.
  Google Scholar

Wyżycki J., Zielnik Ekonomiczno Techniczny Tom 1 i 2 Wydano: Wilno 1845, p. 45.
  Google Scholar

Zielnik ekonomiczno-techniczny czyli Opisanie Drzew, Krzewów i Roślin dziko rosnących w kraju, jako też przyswojonych, z pokazaniem użytku ich w Ekonomice, Rękodziełach, Fabrykach i Medycynie domowej, z wyszczególnieniem jadowitych i szkodliwych oraz mogących służyć ku ozdobie ogrodów i mieszkańców wiejskich ułożony dla gospodarzy i gospodyń przez Józefa Gerald-Wyżyckiego Vol I, Wilno, Drukiem Józefa Zawadzkiego, 1845.
  Google Scholar

https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/tulipomania.
  Google Scholar

Download


Published
2020-12-30

Cited by

Boguszewska, K. L. (2020). "Poplars and Cypresses” – that is the phenomenon of popularity of Populus Italica in the Kingdom of Poland in the 19th century. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 16(4), 40–51. https://doi.org/10.35784/teka.2307

Authors

Kamila Lucyna Boguszewska 
k.boguszewska@pollub.pl
Department of Modern Architecture, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology Poland
https://orcid.org/0000-0002-1513-2490

Statistics

Abstract views: 491
PDF downloads: 144