Transformations of the transport system of the city of Lublin as a city-forming factor

Part 1


Abstract

Lublin is an example of a medium-sized city, whose urban layout was shaped to a large extent by the conditions resulting from changes in the transport system. The very emergence of the city – initially as a settlement complex located on the neighbouring hills – was associated with the travel and trade routes of supra-regional importance crossing the Lublin region. The historical communication system is still visible in the urban structure of the city. The paper presents the most important transformations of the communication structure of the city of Lublin from the beginning of its existence to the 1920s. The next part will deal with issues from the years 1931-2016.


Keywords

Lublin; urban planning in Lublin; historical communication network of Lublin; roads and streets of Lublin

Berdecka A., Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazmierza Wielkiego (1333-1370), W-wa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1982.

Ciołek G., Ogrody Lublina w XIX wieku, Ochrona Zabytków, rok 7, Warsaw 1954, nr 4.

Gawarecki H., Stanisław Krzesiński: Dwa wrażenia, czyli Lublin jak był w roku 1827 i jaki jest w roku 1877, [w:] Rocznik Lubelski, R. I, 1958, Lublin.

Gawdzik Cz., Rozwój urbanistyczny Starego Lublina, Ochrona Zabytków, 7 (3)/26, 1954.

Gazda L., Karaś S., Inż. Lutosławski i jego mosty w Lublinie, Drogownictwo, no. 2/2004, Warsaw.

Ilustrowany przewodnik po Lublinie ułożony przez Marię Antoninę hr. Ronikerową, Warszawa 1901, p. 214.

Kierek A., Rozwój gospodarczy Lublina w latach 1918-1939, [in:] Dzieje Lublina, Volume II, edited by S. Krzykała, Lublin 1975.

Kociuba D., Przyrodnicze, gospodarcze i polityczne uwarunkowania rozwoju struktury przestrzennej Lublina, doctoral thesis, mps., UMCS, Lublin 2005.

Kuprianowicz G., Roszczenko M., Cerkiew Prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin 1993

Kurzątkowski M., Materiały do lubelskiej działalności M. Stompfa, [in:] Studia i materiały Lubelskie, T. VI, 1972.

Mikulec B., Aktywność gospodarcze ludności żydowskiej Lublina w latach 1815 - 1864, [in:] Żydzi w Lublinie, Lublin 1995.

Przesmycka N., Lublin przeobrażenia urbanistyczne 1815-1939, Lublin 2010.

Rozwałka A., Niedźwiadek R., Stasiak M., Lublin wczesnośredniowieczny, Wyd. Trio, Lublin 2006.

Studium Historyczno - Urbanistyczne do planu szczegółowego Śródmieście w Lublinie, mps WKZL, Lublin 1969.

Tołwiński T., Urbanistyka, T. 1, Warsaw 1939.

Żywicki J., Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie, Lublin 1998.

Download

Published : 2019-10-31


Przesmycka, N. (2019). Transformations of the transport system of the city of Lublin as a city-forming factor. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 69-82. https://doi.org/10.35784/teka.1497

Natalia Przesmycka  n.przesmycka@pollub.pl
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1755-2448