The architecture of the Nałęczów Nursery in the context of designing kindergarten and care facilities


Abstract

The article presents the history and architecture of the nursery building in Nałęczów, one of the first buildings of this type erected in rural areas of the Lublin region. This building escapes the clear stylistic classification and is an inseparable element of the cultural landscape of Nałęczów.

In an attempt to determine the implementation of the Nałęczów project in comparison with other shelters created in a similar period of time, this paper takes a broader look at the problems of establishing the institution of nurseries and later transformations of such objects.


Keywords

Nałęczów; nurseries architecture; nursery's building; Jan Witkiewicz-Koszczyc

"110 lat Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie", wyd. Petit na zlecenie, Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie, red. P. Kmieć, Ł. Głowacki, K. Rządowski, J. Ćwiek, Lublin 2013.

Antoniewicz K, Ochronka, 1849, N. Piekary: T. Henetzek.

Bartman J., Bł. Edmund Bojanowski prekursorem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na ziemiach polskich. Ochronka Św. Józefa w Rymanowie. Rocznik Rymanowa Zdroju Tom VI, s. 24 za: http://www.rymanow-zdroj.pl/materialy/tom06_03.pdf

Biernacki M., Cel i zadania Światła, [w:] Zebranie organizacyjne Lubelskiego Towarz. Szerzenia Oświaty p. n. "Światło" odbyte w Lublinie w dniu 23 września 1906 roku, nakład Towarzystwo Światło, 1906, Lublin, s. 4-10.

Butryn S., Nałęczów wspomnienia o Żeromskim i gościach kurortu, Wydawnictwo Pro – Info, Lublin 2011, s. 27-28, 34.

Cieślińska B., Kształcenie nauczycieli przedszkoli w Polsce w wymiarze instytucjonalnym, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, 2017, nr 9, s. 508-526.

Gawarecka, Lubelskie Towarzystwo szerzenia oświaty pod nazwą „Światło” (1906 – 1917), „Rocznik Lubelski” 16, 1973, s. 183-186.

Goltz A., Ochronki wiejskie, 1860, s. 23.

Kościński, Krok w przeszłość Nałęczowa, reprint 1976 – 2001, Polihymnia Lublin, 2013, s. 34-35.

Mironowicz – Panek M., Działalność lubelskiego Towarzystwa Oświatowego „Światło” w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie, s. 362.

Prus B., Kroniki Tom II, Warszawa 1953.

Przegaliński A, W kręgu Stanisława Śliwińskiego i nałęczowskiej oświaty rolniczej na przełomie XIX i XX wieku, „Rocznik Lubelski” 35, 2009, s. 139-154.

Puławski A., Materiały do historii zakładu Leczniczego w Nałęczowie (1807-1907), Nałęczów 1908.

Z Lublina, „Architekt. Pismo o architekturze, budownictwie i przemyśle artystyczny”, z. 3, 1924, s. 30.

Żeromski S., Róża,1909 s. 205.

„Nasz Rymanów” 8 (19) sierpień, 2002.

Archiwum Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Download

Published : 2019-10-31


Przesmycka, N., & Boguszewska, K. L. (2019). The architecture of the Nałęczów Nursery in the context of designing kindergarten and care facilities. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki I Studiów Krajobrazowych, 15(3), 83-91. https://doi.org/10.35784/teka.1498

Natalia Przesmycka  n.przesmycka@pollub.pl
Department of Architecture, Urban and Spatial Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1755-2448
Kamila Lucyna Boguszewska 
Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska  Poland
https://orcid.org/0000-0002-1513-2490