KNOWLEDGE TRANSFER AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING UNIVERSITY COMPETITIVENESS


Abstract

The paper deals with university knowledge transfer. The adjustment of relations between universities and enterprises makes knowledge transfer a necessary requirement for university development to ensure the implementation of market-oriented educational programs. The paper proposes use of modular competency-based and ontological approaches to ensure the university knowledge transfer. The initial data is presented in the databases of the university, authorized bodies of education and science, enterprises, business structures and professional standards. This data is processed and scanned for knowledge to be put into the knowledge database with technological (informational) and modular competency-based approaches.  As part of a market-oriented innovation university concept the task is to improve the education system in relation to skills development. To solve this problem it is necessary to build a distributed information system of university knowledge transfer. It is necessary to create a unified educational space - an educational portal - to ensure the university knowledge transfer between all participants - teachers, students and employers. The study offers an architectural solution for a distributed information system.


Keywords

educational programs; competence; ontology; distributed information systems

Babanov N.Yu., Postalyuk N.Yu.: Modulno-kompetentnostnyy podkhod v rossiyskoy sisteme dovuzovskogo professionalnogo obrazovaniya: teoriya i praktika. Uchebnaya literatura, Samara 2006.

Bazarova M., Zhomartkyzy G., Kumargazhanova S.: Using an Ontological Model for Transfer Knowledge Between Universities. Computational and Information Technologies in Science, Engineering and Education. Ust-Kamenogorsk 2018, 34–43. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-12203-4_4

Bazarova M.Zh., Zhomartkyzy G., Wójcik W., Krak Yu.V.: Construction of individual trajectories of training specialists in the field of information and communication technologies. Journal of Automation and Information Sciences 49(10)/2017, 36–46 [DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i10.40]. DOI: https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v49.i10.40

Berners-Lee T., Hendler J., Lassila O.: The semantic web. Scientific American 284(5)/2001, 34–43. DOI: https://doi.org/10.1038/scientificamerican0501-34

European framework for ICT Professionals in all industry sectors. http://www.ecompetences.eu/ (available 1.06.2019).

Evropeyskaya ramka IKT-kompetentsiy 2.0. Ch. 1. Obshchaya evropeyskaya ramka kompetentsiy IKT-spetsialistov dlya vsekh sektorov industrii, 2014.

Furnye K.: Ot razrabotchika do rukovoditelya. Menedzhment dlya IT-spetsialistov. Mann. Ivanov i Feber, Moscow 2018.

Fursov V.A., Lazareva N.V.: Upravleniye znaniyami kak effektivnyy instrument razvitiya sovremennogo transportno-logisticheskogo predpriyatiya 3/2011, 44–49.

Gavrilova T.A., Khoroshevskiy V.F.: Bazy znaniy intellektualnykh sistem. Piter, Sankt Petersburg 2000.

Gorbunova E.M., Larionova M.V.: Evolyutsiya problematiki obrazovaniya v kontekste prioritetov i obyazatelstv «Gruppy vosmi». Logos, Moscow 2007, 77–102.

Gosudarstvennaya programma razvitiya obrazovaniya Respubliki Kazakhstan na 2011-2020, utverzhdena Ukazom Prezidenta Respubliki Kazakhstan ot 7.12.2010. Kazakhstanskaya Pravda 338/2010.

Grudzinskiy A.O., Bednyy A.B.: Transfer znaniy – funktsiya innovatsionnogo universiteta. Vyssheye obrazovaniye v Rossii 9/2009, 66–71.

Hagen S.: From Tech Transfer to knowledge exchange: European Universities in the Marketplace. Wenner-Gren International Series. Portland Press, London 2008, 103–117.

Karpova I.P.: Issledovaniye i razrabotka podsistemy kontrolya znaniy v raspredelennykh avtomatizirovannykh obuchayushchikh sistemakh. Dissertatsiya na soiskaniye zvaniya kand. tekhn. nauk po spetsialnosti 05.13.2013 MGIEM, Moscow 2002.

Krymskaya A.: Khronologicheskaya shkala osnovnykh sobytiy v razvitii kontseptsii «upravleniya znaniyami» za rubezhom i v Rossii, http://www.kmtec.ru/publications/library/select/chron_km.shtml (available 1.06.2019).

Kudryavtsev D.: Mnogogrannost upravleniya znaniyami na predpriyatii. BIG-Peterburg 2004. http://big.spb.ru/publications/bigspb/km/mnogogr_uz_na_predpr.shtml (available 1.06.2019).

Kudryayev V.A., Korneyev I.K., Ksandopulo G.N.: Organizatsiya raboty s dokumentami. INFRA, Moscow 1999.

Ladyzhenskiy G.: Raspredelennyye informatsionnyye sistemy i bazy dannykh, http://citforum.ru/database/kbd96/45.shtml (available 1.06.2019).

Lazareva A.V., Volkova E.A.: Znaniye – strategicheskiy konkurentnyy resurs. Trudy Ulianovskogo nauchnogo tsentra Noosfernyye znaniya i tekhnologii 14/2011, 141–150.

Milner B.Z.: Innovatsionnoye razvitiye: ekonomika. intellektualnyye resursy. upravleniye znaniyami. INFRA, Moscow 2009.

Mukhacheva N.N., Popov D.V.: Ontologicheskiye modeli i metody dlya upravleniya informatsionno-intellektualnymi resursami organizatsii. Vestnik UGATU 1(36)/2010, 123–135.

Nonaka I., Takeuchi Kh.: Kompaniya–sozdatel znaniya. Zarozhdeniye i razvitiye innovatsiy v yaponskikh firmakh (The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation). Olimp–Biznes, Moscow 2003.

Poslaniye Prezidenta Respubliki Kazakhstan – Lidera natsii Nursultana Nazarbayeva narodu Kazakhstana «Strategiya «Kazakhstan-2050»: novyy politicheskiy kurs sostoyavshegosya gosudarstva» http://www.akorda.kz. 24.08.2014 (available 1.06.2019).

Sopredsedatelstvo Respubliki Kazakhstan v Bolonskom protsesse: «Bolonskiye strukturnyye reformy: opyt. problemy i perspektivy». Kazakstannyn zhogargy mektebі. Vysshaya shkola Kazakhstana 1/2014.

Sveybi K.E.: Teoriya firmy osnovannaya na znaniyakh. Rukovodstvo k formulirovaniyu strategii. Intellektualnyy kapital 2(4)/2001.

Tuzovskiy A.F., Chirikov S.V., Yampolskiy V.Z.: Sistemy upravleniya znaniyami (metody i tekhnologii). Izd-vo NTL, Tomsk 2005.

Download

Published : 2019-09-26


Bazarova, M., Wójcik, W., Zhomartkyzy, G., Kumargazhanova, S., & Popova , G. (2019). KNOWLEDGE TRANSFER AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASING UNIVERSITY COMPETITIVENESS. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 9(3), 4-9. https://doi.org/10.35784/iapgos.229

Madina Bazarova  madina9959843@gmail.com
D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University, School of Information Technology/Department of Mathematical and Computer Modeling  Kazakhstan
http://orcid.org/0000-0003-2580-6580
Waldemar Wójcik 
Lublin University of Technology, Institute of Electronics and Information Technology  Poland
http://orcid.org/0000-0002-0843-8053
Gulnaz Zhomartkyzy 
D. Serikbayev East Kazakhstan state technical university, School of Information Technology/Department of Information Technology  Kazakhstan
http://orcid.org/0000-0003-1465-3451
Saule Kumargazhanova 
D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University, School of Information Technology/Department of Mathematical and Computer Modeling  Kazakhstan
http://orcid.org/0000-0002-6744-4023
Galina Popova  
D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University, School of Information Technology/Department of Information Technology  Kazakhstan
http://orcid.org/0000-0002-7754-0828