Management of monuments of history


Abstract

The system of protection of historical monuments in Poland, including Monuments of History, is not fully adapted to the political changes after 1989. An underestimated, important element of this system determining effective protection is professional architectural heritage management combining conservation with contemporary use of historical buildings. Interdependencies between conservation and non-conservation conditions force us to perceive the protection of monuments as a complex and interdisciplinary process – mutually correlated interactions on the historic object, in which conservation measures are the key, but not the only, activity. The organizational entirety of these activities is management. Monuments of History as the most valuable heritage should be a model of management of the national, historical resources. Fifteen years of experience of the Srebrna Góra (Silver Mountain) Fortress monument allow us to bring closer the objectives and complex conditions of related management activities as well as applications addressed to national authorities responsible for the protection of cultural heritage.


Keywords

management; monuments of history; Srebrna Góra

Ashworth G., 2015. Planowanie dziedzictwa. Kraków. Międzynarodowe Centrum Kultury.

Kępczyńska-Walczak A., 2014. Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w społeczeństwie opartym na wiedzy. Łódź. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Podruczny G., T. Przerwa, 2010. Twierdza Srebrna Góra. Bellona.

Szmygin B., 2018. Światowe dziedzictwo kultury UNESCO – charakterystyka, metodologia, zarządzanie. Warszawa -Lublin. PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska.

Tarnowska M., 2009. Organizacyjne uwarunkowania sprawności wdrażania systemu kompleksowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych. Poznań. Praca doktorska obroniona na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kier. dr hab. Kazimierza Krzakiewicza, prof. UEP.


Published : 2019-02-27


Molski, P. (2019). Management of monuments of history. Protection of Cultural Heritage, (7), 123-133. https://doi.org/10.35784/odk.32

Piotr Molski  pemol03@wp.pl
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej  Poland
Creative Commons License

Each work in this journal is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.