Okładka czasopisma Budownictwo i Architektura

Budownictwo i Architektura is a regional journal focused on the broadly defined aspects of civil engineering and architecture. Launched in 2007 as semi-yearly, and since 2013 became a quarterly. It is published by the Lublin University of Technology, with the editorial office seated at the Faculty of Civil Engineering and Architecture. Since the beginning journal follows the Open Access policy. (more)

 
 

Okładka czasopisma Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska - IAPGOS (Informatics, Control, Measurement in Economy and Environmental Protection) is technical and scientific business magazin. It's the only Polish magazine for scientists and business people working in automatic and environmental protection. (more)

 
 

Okładka czasopisma Journal of Computer Sciences Institute

JCSI is a peer-reviewed, international, electronically published, open-access journal. The idea of the journal is to enable a wide range of authors to publish their research results and disseminate them via the Internet in the Open Access format, licensed under Creative Commons (CC BY-SA 4.0). The subject of the JCSI publication covers IT and its application in various fields of science and technology.
All submitted articles should be scientific and cannot be published elsewhere. Articles are accepted after a positive single blind review process.We invite you to cooperation and free publication in our magazine in Polish or English. (more)

 
 

Okładka czasopisma Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering

Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering (JTEME) is a peer-reviewed, international journal covering a broad spectrum of engineering science topics. The journal appears only in the electronic form. Started in 2015. Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering publishes research papers as well as review articles describing technology and exploitation in mechanical engineering and related studies. (more)

 
 

Okładka czasopisma Ochrona Dziedzictwa Kulturowego

Wydawnictwa Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS ukazują się już od 1980 roku. Stałą serie monograficzną stowarzyszenie uruchomiło w 2004 roku. Od 2008 roku wszystkie publikacje PKN ICOMOS są w pełni dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia. Dotychczas w ciągu roku powstawało około 2-4 nowych publikacji z tej serii, wybrane pozycje pojawiły się również w wersji angielskojęzycznej. Wszystkie publikacje PKN ICOMOS są dostępne na stronie: www.icomos-poland.org w zakładce PUBLIKACJE. (więcej)

 
 

Okładka czasopisma Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Czasopismo "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych" wydawane jest od 2005 roku. Odgrywa ważną rolę przy współpracy polskich oraz zagranicznych naukowców i jest niezwykle istotne dla regionalnego, krajowego i międzynarodowego architektonicznego środowiska naukowego. (więcej)